De inhoud van deze site treft u hier boven in de banner aan met onder die rubrieken verschillende pagina's met onder "Algemeen" adressen, bank nummer enz.......


INCASSO-REGELING KERKBIJDRAGE. Alles daarover kunt u lezen in de rubriek "NIEUWS" alsook in de daaronder liggende pagina "Publicaties Financiën"

FEDERATIE van vier parochies Budschop, Eind, Nederweert en Ospel. Meer hierover kunt u lezen in de rubriek "Parochiefederatie"  met foto's en video

H. HARTBEELD lees meer hierover onder de rubriek "NIEUWS"

ONDERHOUDSPLAN BRIM lees meer hierover in de rubriek "NIEUWS"


JAARVERSLAG 2014 vastgesteld door de parochiecommissie. Dat verslag treft u aan in de rubriek "Archief" en vervolgens de pagina "Jaarverslagen". U kunt ook  hier op jaarverslag 2014 klikken.

WELKOM bij de Sint Lambertusparochie Nederweert
Op deze site kunt u kennisnemen van actuele zaken en de geschiedenis van onze parochie.