ALGEMEEN

Parochiekantoor
Ligt aan achterzijde kerk nabij parkeerplaats en kerkhof (Kerkstraat 58, 6031 CJ  Nederweert). Er is een brievenbus aanwezig.
Openingstijden kantoor:
maandag, woensdag en vrijdag voormiddag van 10.00-11.00 uur.
Telefoon 0495-625887 en per e-mail door hier op administratie te klikken.
Voor het bestellen van HH. Missen, afhalen van doopbewijzen enz.....

Informatie over financiële zaken, kerkbijdrage en grafrechten: M. Tinnemans (penningmeester).
Telefoon 0495-633421  en per e-mail door hier op penningmeester te klikken.

Pastoor R. Schuffelers:   pastorie Schoolstraat 2, 6031 CW Nederweert,
Spreekuur pastoor: maandag 11.00 -12.00 uur en volgens afspraak (tel. 0495-631317  e-mail  pastoor).

Voor het overmaken van: Kerkbijdrage (gezinsbijdrage), Misstipendia, giften voor de instandhouding en onderhoud monumentale Sint-Lambertuskerk (groot onderhoud) etc. bankrekening nr. NL80 RABO 013.55.07.227 bij de Rabobank Nederweert  t.n.v. Kerkbestuur Sint-Lambertus te Nederweert. Bij giften voor  onderhoud vermelden "onderhoud"
   Functie
Naam
Telefoonnummer
e-mail
   Pastoor/voorzitter/pastorale zaken
R. Schuffelers
0495-631317
    Secretaris
vacant
   Penningmeester / afgevaardigde Federatie
M. Tinnemans
0495633421
   Overige bestuursleden
   Algemeen zaken
G. Vissers
0495-460043
   Beheer gebouwen
H. Scheijven
0495-625335
   Technisch beheer begraafplaats
J. Wijen
0495-634295
  Afgevaardigde Federatie
vacant


   Kosters
   Koster
M. Tinnemans
0495-633421
   Koster
W. Verheggen-Knapen
0495-632684
   Koster (hulp)
G. Wullems
0495-633436
   Administratie kantoor parochie centrum
M. van de Moosdijk-Hermans
0495-625887

PAROCHIECOMMISSIE

Pastoor: R. Schuffelers, Schoolstraat 2, 6031 CW  Nederweert
Pastoor van de parochies:
St. Lambertus Nederweert
St. Rochus Budschop en
St. Gerardusmajella Nederweert-Eind
Telefoon 0495-631317  mob.nr. 06-20663417 (ingeval van spoed)  e-mail pastoor