BEGRAAFPLAATS ALGEMEEN

IN GEBRUIK NAME IN 2000 NA RUIM 20 JAAR

Met de inzegening van de urnengraven op zondag 19 augustus 2001 is de revitalisering van het
parochiekerkhof  afgerond.
De begraafplaats bij de kerk is ruim 20 jaar gesloten geweest. In die periode hebben alleen bijzettingen
plaats gehad.In 1996/1997 is begonnen met een inventarisatie. In 1998 is begonnen met publicatie en
hebben de rechthebbendenbericht ontvangen. Bij de graven waarvan geen rechthebbenden bekend
waren, zijn bordjes geplaatst. Ook hebben verschillende publicaties plaats gehad in het Weekblad van
Nederweert en dagblad De Limburger. In 2000 werden de gravengeruimd waarvan geen rechthebbenden
waren en/of men bericht had gedaan dat het graf geruimd mocht worden. Na ruiming van ruim 400
graven zijn de hoofdpaden vernieuwd.
De tegels werden vervangen door klinkers en tussen de hoofdpaden is voor de graven langs eentegelpad
aangelegd. In het voorjaar van 2001 was dit karwei geklaard. Sindsdien kan men volstaan met
maandelijks onderhoud. In het groeiseizoen om de twee weken.
In de hele periode is veel tijd ingeruimd voor de ruimingsprocedure. Het kerkbestuur is hiermee zeer
zorgvuldig bezig geweest. Ook het tijdpad voor de werkzaamheden is ruim geweest, omdat het vele
werk door vrijwilligers is gedaan, die slechts twee ochtende per week hieraan werkten. Het kerkbestuur
is deze mensen zeer dankbaar voor hun inzet.
Ons kerkhof ligt er goed onderhouden bij dankzij de inzet van vele vrijwilligers.  Regelmatig geven
nabestaanden van overledenen blijk van waardering door een gift in de daarvoor bestemde offerblok
bij publicatiebord.

HET KERKHOF IS OPEN

Het kerkhof (begraafplaats) is dagelijks open vanaf 8 uur tot een halfuur na zonsondergang. Voor te
verrichten werkzaamheden is het kerkhof open vanaf 8 uur tot 17 uur.
Door hier op brochure te klikken kunt u die downloaden en/of verder lezen.....

  Inhoud van deze pagina

Administratief beheer begraafplaats: 
  M. Tinnemans
  tel. 0495-633421  /  e-mail
Technisch beheer begraafplaats: 
  J. Wijen
  tel 0495-634295  / e-mail
Contact persoon vrijwilligers:
  B. Bijlmakers (tel. 0495-631648)
 
kerkhof onderhoud 2005-1
kerkhof onderhoud 2005-1
kerkhof onderhoud 2005-2
kerkhof onderhoud 2005-2
kerkhof onderhoud 2005-3
kerkhof onderhoud 2005-3
kerkhof onderhoud 2005-4
kerkhof onderhoud 2005-4
kerkhof onderhoud 2005-5
kerkhof onderhoud 2005-5
kerkhof vanaf vm kapelanie 2002-1
kerkhof vanaf vm kapelanie 2002-1
Vrijwilligers groep 1988                                                                                  Vrijwilligers groep 2003


kerkhof padenaanleg 2000-1
kerkhof padenaanleg 2000-1
kerkhof padenaanleg 2000-2
kerkhof padenaanleg 2000-2
kerkhof ruimen en aanleg 2000-1
kerkhof ruimen en aanleg 2000-1
kerkhof ruimen en aanleg 2000-2
kerkhof ruimen en aanleg 2000-2
kerkhof ruimen en aanleg 2000-3
kerkhof ruimen en aanleg 2000-3
kerkhof ruimen en aanleg 2000-4
kerkhof ruimen en aanleg 2000-4
Aan de hand van de foto geven wij u een beeld van de vrijwilligers die als volwaardige vakmensen zich inzette om de begraafplaats weer geschikt te maken om in gebruik te nemen.  De foto's kunt u vergroten door er op te klikken.
Naar boven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vrijwilligersgroep 2014 b.g.v. "Vrijwillgers in de spotlight" lees meer hieronder
Naar boven
Naar boven
Naar boven
Naar boven
Naar boven