GLAS IN LOOD RAMEN

Hieronder ziet u een plattegrond van onze kerk, waar de genummerde ramen een afbeelding hebben in glas in lood.
De overige 9 niet genummerde ramen hebben wel glas in lood maar zonder afbeelding.
Het glas in lood raam er naast is in plattegrond raam nr. 3.
De plattegrond alsook de afbeelding komen uit het archief (bron) waarvan aan het slot de gegevens staan vermeld.

Om al onze glas in lood ramen te bekijken klikt u hier op "GLAS IN LOOD" en u komt in de betreffende website.
Das Archiv ist neben der Datensammlung das Herzstück der Forschungsstelle. Es gliedert sich in:

      · Fotoarchiv
      · Archiv für Entwürfe und Kartons
      · Depot für Glasbilder
      · Nachlassarchiv