GRAFRECHT

In het publicatiekastje op het kerkhof kunt u lezen van welke graven het komend jaar de rechten vervallen. De betreffende graven staan ook hier op de website vermeld.
In het onderste deel van deze pagina kunt u lezen welke graven het komend jaar geruimd gaan worden. Bij de betreffende graven zijn bordjes geplaatst.

De rechthebbende krijgen eind van elk jaar bericht waarin wordt medegedeeld dat de grafrechten het komend jaar gaan vervallen.
Omdat er mogelijk adressen van rechthebbende niet meer kloppen, wordt u verzocht te controleren of de naam en adres hiervan nog juist is. Is dit niet juist dan wordt u verzocht voor 31 december de juiste naam en adres schriftelijk te melden.
In beide gevallen bericht zenden aan Kerkbestuur, Kerkstraat 58, 6031 CJ Nederweert.

GRAFRECHT VERLENGING WAARVAN DE RECHTEN IN 2018 vervallen

De lijst met graven waarvan de rechten in 2018 gaan vervallen treft u hier aan. Klik HIER en u krijgt een compleet overzicht.
De uiterste vervaldatum staat er acter vermeld.
De geregistreerde grafrechthouders hebben reeds of zullen spoedig bericht ontvangen en zijn deze namen vermeld in het publicatiekastje op het kerkhof. Wil men verlenging dan moet men dit schriftelijk melden bij de penningmeester (M. Tinnemans, Kerkstraat 58, 6031 CJ  Nederweert.)


RUIMEN VAN GRAVEN

De graven waarvan de grafrechten niet met 10 jaar verlengd zijn worden een jaar later geruimd. Ruim voor Allerzielen worden bij die graven bordjes geplaatst, zodat "spijtoptanten" alsnog het graf van hun dierbare kunnen laten verlengen met 10 jaar.

Door verhuizing of verandering van grafrechthouder is het voor het kerkbestuur moeilijk om de juiste mensen op te sporen. Het gevolg daarvan kan zijn dat een grafrecht vervalt, terwijl dit niet de bedoeling van de familie was. DUS ZELF ER VOOR ZORGEN DAT DE JUISTE GEGEVENS BIJ HET KERKBESTUUR GEREGISTREERD STAAN.
Geen reactie wil zeggen dat betreffende graf geruimd gaat worden.


Van deze graven zijn de rechten in 2017 niet verlengd en zullen in 2018 worden geruimd.

De graven waarvan de grafrechten in 2016 vervielen, zijn allen in 2017 geruimd.

GRAFRECHTVERLENGING en te RUIMEN GRAVEN
 
Naar boven