Grafruimte

In onderstaand overzicht kunt u zien hoeveel open plekken er zijn waar begraven kan worden. In totaal zijn er momenteel 401 open plekken.
De begraving heeft in volgorde plaats. Momenteel is dit in vak 2 rij M.
Is er een vak vrij naast een graf van directe familieleden dan kan men daar voor kiezen. Ook zijn monumentale graven die nog vrij zijn een keuze graf. In het laatste geval kost dat graf €. 500,-- extra. Verder kan men niet kiezen voor een plek die de voorkeur heeft.
Grond- en urnen-graven

RUIMEN GRAVEN 2014

Ieder jaar worden graven geruimd waarvan de grafrechten zijn vervallen. In 2014 zijn dat de graven waarvan de rechten in 2013 zijn vervallen.
Hierdoor worden nabestaanden nog een jaar in de gelegenheid gesteld alsnog de grafrechten te verlengen. Een binnen die termijn aan te vragen verlenging dient schriftelijk te gebeuren bij het kerkbestuur.

Urnengraven

Sinds begin juni 2001 bestaat er gelegenheid op het parochieel kerkhof (rondom onze kerk) urnen met as van overleden familieleden en anderen bij te zetten. Langs de kerkhofmuur met de St.-Lambertusschool zijn kleine graven gereed gemaakt om de urnen in te plaatsen.

Vanaf 2001 t/m heden zijn er 30 urnengraven uitgegeven.
Indien u ook van een urnengraf gebruik wil maken om uw overledene een plaats  bij de kerk op het parochieel kerkhof te willen geven, gelieve dan contact op te nemen met het kerkbestuur (Kerkstraat 58, 6031 CJ  Nederweert tel. 0495-633421 (M. Tinnemans).

Het parochieel kerkhof is een Rooms Katholieke begraafplaats. Dat wil zeggen dat niet iedereen hier recht heeft om er begraven te worden.
De voorwaarden om hier begraven te kunnen worden is dat men katholiek is en dat voorafgaande aan de crematie er een uitvaartdienst in een Rooms Katholieke kerk plaats heeft. Het kerkhof is bestemd voor overledenen die tijdens hun leven een band met de parochie hadden. Die band komt onder meer tot uitdrukking in het betalen van de kerkbijdrage of gezinsbijdrage. Heeft men de laatste vier jaar voor overlijden geen kerkbijdrage betaald, dan kan men voor een urnengraf in aanmerking komen indien de nabestaanden alsnog de verschuldigde kerkbijdrage betalen.

Met nadruk wordt er op gewezen dat indien hier iemand grafrechten heeft nog niet het recht heeft om hier bijgezet te worden zonder voldaan te hebben aan vorenstaande voorwaarden.

Om verzekerd te zijn van een plek op de parochiebegraafplaats is het aan te raden jaarlijks de kerkbijdrage te betalen en er voor te zorgen dat er een uitvaartdienst in een Rooms katholieke kerk plaats heeft.
Vak
Aantal graven
Belegd
Open
1
105
94
11
2
154
124
30
3
258
126
132
4
403
187
216
urngraven
40
36
4
Totaal
960
567
393
In 567 graven liggen totaal 1421 geregistreerde overledenen.
Het aantal nog te beleggen graven was op 31-12-2014 totaal 393  incl. 4 urnengraven. Op de begraafplaats is ruimte voor ruim 100 urnengraven.
Van de 11 open plekken in vak 1 zijn 8 kindergraven.