’Onthand’ Heilig-Hartbeeld op
gemeentelijke monumentenlijst

Het Heilig-Hartbeeld in de Schoolstraat in het plantsoen bij het kerkhof
van de Sint-Lambertuskerk en naast de voormalige Sint-Lambertusschool
komt op de gemeentelijke monumentenlijst. Woningvereniging Nederweert
heeft het verzoek ingediend om van het beeld een monument te maken,
omdat het beeld op haar grond staat. Daarmee is de woningvereniging
juridisch eigenaar van het H.-Hartbeeld.
Het voordeel van een gemeentelijk monument is dat voor restauratie
subsidie aangevraagd kan worden.  Het H.-Hartbeeld mist nu al twee jaar
een linkerhand en er is een stuk van de arm en van de schouder afgebroken.
De beschadigingen zijn waarschijnlijk het gevolg van vorst.

Erfgoedcommissie
Aanwijzing van een gemeentelijk monument is een bevoegdheid van B. en W. 
De gemeenteraad hoeft er geen goedkeuring aan te geven. Voordat B. en W.
hun beslissing hebben genomen, hebben zij advies gevraagd aan de
erfgoedcommissie. Volgens die commissie en ook volgens B. en W. is het
lokaal van groot belang dat het H.-Hartbeeld daarom meer dan waard is het
te behouden. ”Een bouwwerk dus waarop  we bijzonder trots mag zijn”,
staat in de brief van het college aan de woningvereniging.
Voor veel Nederweertenaren is het H.-Hart beeld van cultuurhistorsche waarde.
Het is een exponent van de periode van het rijke Roomse leven.
In de jaren twintig van de vorige eeuw werden in Limburg en Brabant veel
dergelijke beelden geplaatst. Als demonstratie van het katholieke geloof en
vanwege zijn prominente plek in het dorpsbeeld, kan volgens B. en W. aan dit
beeld een monumentale status worden toegekend.
Het H.-Hartbeeld in Nederweert werd in 1920 geplaatst. Het stond naast de
ingang van de kerk op het kerkpad, waar toen een kinderbegraafplaats was.
In 1944  heeft het beeld bij de beschieting van de kerktoren enige
oorlogsschade opgelopen. Het is na de oorlog gerestaureerd en verplaatst
naar de plek waar het nu staat.

Zachte zandsteen


Het beeld is gemaakt van savonieresteen, een zachtere zandsteensoort. De schouders,
borst, de voet en de cape zijn een beetje aangetast door mossen en korstmossen.
Gewoonlijk is de aantasting van korstmossen niet diep. Savoniesteen is echter een
kwetsbaar natuursteen en moet daarom vaker schoon gemaakt worden dan andere hardere
natuursteensoorten. Di geldt vooral voor de delen, die niet glad zijn. Het wegnemen van de
mossen is vakmanswerk, zodat het beeld niet beschadigd wordt.
De beslissing van B. en W. om het H.-Hartbeeld op de gemeentelijke monumentenlijst te
plaatsen, is nog niet definitief. De woningvereniging heeft nog een week of twee de tijd
bezwaar te maken. Omdat zij ook de aanvrager is, valt van die kant geen bezwaar te
verwachten.
De parochiecommissie hoopt dat het beeld midden volgend jaar compleet is.  Er zijn
subsidie aangevraagd worden. De parochie hoopt ook op andere bijdragen.