KERKDIENSTEN IN PERIODE van 14 december t/m 30 december 2017

LITURGISCHE KALENDER ST. LAMBERTUSPAROCHIE


DONDERDAG  14 december
H.Johannes van het Kruis, priester en kerkleraar.
18.00 uur Aanbidding
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H.Mis – Tot bijzondere intentie.

VRIJDAG 15 december
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H.Mis

ZATERDAG 16 december
Vooravond van de 3e zondag van de Advent
18.00  uur (zang dameskoor Cantantes, lector mevr.H.Dielissen) – Nelly Janssen-Maas vanwege verjaardag en voor overleden familieleden, overleden
ouders Houtappels-Smolenaers en familie  en Mies Smolenaars-Houtappels.
H.Vormsel voor de kinderen van de basisscholen.

ZONDAG 17 december
3e zondag van de advent
9.30 uur H.Mis  (zang herenkoor, lector mevr.L.Roost) – zeswekendienst Frits van de Winkel, jaardienst Anna van den Berk-Feijen, overleden
echtgenoten Antoon van den Hurck en To Kessels, Mathias Stals en Catharina van Loon.

MAANDAG 18 december
19.00 uur H.Mis in zorgcentrum St.Joseph

DINSDAG 19 december
18.30 uur  Rozenkransgebed
19.00 uur  H.Mis in Mariakapel –Tot bijzondere intentie.

WOENSDAG  20 december
Geen rozenkransgebed en H. Mis.

DONDERDAG  21 december
Viering van Barmhartigheid
18.00 uur Aanbidding
18.15 uur Boeteviering
18.30 uur Rozenkransgebed en Biechtgelegenheid.
19.00 uur H. Mis – Tot bijzondere intentie.

VRIJDAG 22 december
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H.Mis

ZATERDAG 23 december
H.Johannes van Kenty, priester.
Vooravond van de 4e zondag van de Advent
18.00  uur (zang dameskoor Cantantes, lector koorleden) –

ZONDAG 24 december
4e zondag van de advent
9.30 uur Geen H.Mis
Kerstavond
19.00 uur (zang dameskoor Cantantes, kerstspel door kinderen) –Hub Hoche en Frans van Riet
23.00 uur (zang herenkoor, lector dhr.W.Engelen) –zeswekendienst Frans Stienen, jaardienst Piet Roost en familie Roost-Caris.

MAANDAG 25 december
Hoogfeest van Kerstmis
9.30 uur (zang dameskoor Cantantes, lector mevr.L.Roost) –jaardienst Marie Koppen, jaardienst Lei Reijnders, overleden familieleden Mertens-Aquarius.

DINSDAG 26 december
2e kerstdag
H.Stefanus, eerste martelaar
9.30 uur  H.Mis (zang Herenkoor, lector dhr.W.Engelen) –Tot bijzondere intentie.

WOENSDAG  27 december
H.Johannes, apostel en evangelist
Geen rozenkransgebed en H. Mis.

DONDERDAG  28 december
HH. Onnozele Kinderen, martelaren
18.00 uur Aanbidding
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H.Mis – Tot bijzondere intentie.

VRIJDAG 29 december
H.Thomas Becket, bisschop en martelaar
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H.Mis

ZATERDAG 30 december
18.00  uur (zang dameskoor Cantantes, lector mevr.H.Dielissen) – zeswekendienst Mia Timmermans-van Kimmenade, maanddienst Mia Truijen.


Kerstviering met Kerstspel

Op zondag 24 december is er in de Lambertuskerk om 19.00 uur een gezinsmis voor Kerstmis. In deze viering wordt het Kerstverhaal voorgelezen en
door kinderen uitgebeeld. De kinderen hoeven zelf geen teksten te leren, dus alleen maar het verhaal uit te beelden. Op donderdag 21 december wordt
geoefend in de kerk. We verzamelen ons daarvoor vanaf 15.00 uur in het parochiecentrum bij de Lambertuskerk.
Kinderen die hieraan mee willen doen kunnen zich tot woensdag 20 december aanmelden bij de pastoor pastoorschuffelers@hotmail.com of een briefje
in de brievenbus van de pastorie, Schoolstraat 2. Graag met vermelding van de naam, van welke groep op school en telefoon.

.
Heilig Vormsel

MISTIJDEN ELDERS IN NEDERLAND klik hier op: https://miswijzer.nl/


VOOR NIEUWS DEZE WEEK en dat o.a. OOK BETREKKING HEEFT OP DE HIERBOVEN STAANDE LITURGISCHE KALENDER KLIK HIERVOOR
OP rubriek NIEUWS  boven in banner.