PAROCHIEFEDERATIE Budschop-Eind-Nederweert-Ospel
Federatievorming afgerond


H.H. Missen in weekend van alle parochies in de gemeente Nederweert

Sint-Lambertus / Nederweert:

zaterdag 18.00 uur,
zondag 9.30 uur .

O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen / Ospel:

zaterdag 19.00 uur,
zondag 10.00 uur.

H.-Gerardus Majella / Nederweert-Eind:

zaterdag 19.15 uur,

St.-Rochus / Budschop:

zondag 11.00 uur.

H. Barbara / Leveroy: (een parochie van groot-Nederweert maar niet in cluster)

zondag 09.30 uur.

CLUSTERVERGADERING 1 juli 2003 is een mistijdenplan vastgesteld dat er als volgt uitziet:
Bij de beschikbaarheid van twee priesters in de hele cluster worden de mistijden:
Ofschoon er in het cluster momenteel twee priesters werkzaam zijn is de verdeling van taken niet optimaal, waardoor de mistijden afwijken van een op 1
juli 2003 in de clustervergadering vastgesteld rooster.

Dat rooster van 1 juli 2003 treft u hieronder aan bij het beschikbaar zijn van 2 priesters.

Nederweert:
zaterdag 19.15 uur
zondag 9.30 uur

Ospel:
zaterdag 19 uur
zondag 9 uur

Nederweert-Eind:
zaterdag 18 uur

Budschop:
zondag 10.15 uur

Bij de beschikbaarheid van één priester in de hele cluster worden de mistijden:

Nederweert-Eind
zaterdag  18 uur

Nederweert
zaterdag  19.15 uur

Ospel
zondag 9 uur

Budschop
zondag 10.15 uur

Let op ! Omdat er nog twee priesters beschikbaar zijn is dit rooster niet ingegaan en worden momenteel (oktober 2013) in het dekenaat Weert in een
priesteroverleg gesproken over een geheel andere indeling van de Mistijden.

  Kerk Diensten in Federatie
 
Ondertekening Convenant 2000
Naar boven