POSTADRES BEGRAAFPLAATS  Parochiecentrum: Kerkstraat 58, 6031 CJ  Nederweert"

Administratief beheer begraafplaats:  M. Tinnemans (tel. 0495-633421  /  e-mail )

Technisch beheer begraafplaats:  J. Wijen (tel 0495-634295  / e-mail )  Geen grind wassen in wasbak op kerkhof

Meer over onze begraafplaats kunt u lezen in de verschillende pagina''s in de van de rubriek "Kerkhof" in de index hierboven. In de rubriel "Algemeen begraafplaats" treft u de onderhoudsplanning aan voor 2015.

Enkele zaken zoals "Allerzielen vieringen", "Monument dood geboren kind" en "Monumentale graven" treft u in de index in de rubriek "Archief" aan.BEGRAAFPLAATS


Begraven op parochiekerkhof

Heeft u met Allerheiligen/Allerzielen gezien hoe prachtig ons parochieel kerkhof erbij ligt? Het was één bloemenpracht. Bij enige bezoekers zijn vragen
gerezen, zo is het kerkbestuur gebleken. Er zijn parochianen die in de veronderstelling zijn dat hier alleen overledenen begraven kunnen worden, als zij
grafrechten hebben. Dat is al enkele jaren niet meer zo. Er zijn de afgelopen jaren ruim driehonderd graven geruimd. Uit een prognose, onder meer
gedaan op de parochieavond, blijkt dat tot het jaar 2028 ruimte is om op ons kerkhof begraven of bijgezet te worden. Dan is er nog geen rekening mee
gehouden met de graven, die tot dat jaar geruimd worden.
Voorwaarden om op het parochiekerkhof begraven te worden zijn dat men katholiek is en dat de uitvaartmis in onze kerk heeft plaats gevonden,
uitzonderingen daargelaten. Het is immers een r.k. begraafplaats. Bij overlijden dienen nabestaanden hun wens voor een begrafenis kenbaar te maken
aan de uitvaartverzorger.
Sinds enige jaren hebben we ruimte voor urnengraven. Hiervan zijn er zeker honderd beschikbaar. De beslissing voor het bijzetten van een urn op ons
kerkhof hoeft niet direct na een overlijden genomen te worden. Dan kan nog geruime tijd na de crematie. Ook hier geldt de regel dat de overledene
katholiek moet zijn en dat de uitvaartdienst in de kerk is geweest.Parochieel kerkhof

Niet bij iedereen is bekend dat op het kerkhof bij de Sint-Lambertuskerk al weer geruime tijd plaatsen beschikbaar zijn om te begraven. Dat blijkt soms
bij droevige omstandigheden, wanneer iemand is overleden. Niet alleen voor parochianen die een grafrecht hebben, zijn begraafplaatsen vrij. Iedere
parochiaan, van wie de uitvaart in onze kerk plaats vindt, kan op het parochieel kerkhof begraven worden. Onder dezelfde voorwaarden zijn ook
urnengraven beschikbaar.
Parochianen kunnen geen plaats op het kerkhof reserveren of een plaats uitkiezen. De begravingen hebben in volgorde plaats. Van deze regel kan
worden afgeweken indien elders op de begraafplaats een plaats naast een van de naasten (ouders, broer, zus of kind) vrij is In dat geval bestaat een
keuze. Ook kan men in een familiegraf begraven worden, als men daarvoor grafrecht heeft.

Voor meer gegevens Begraafplaats zie boven in de index verschillende pagina's in de rubriek "BEGRAAFPLAATS" .parochiecentrum