MISSIE COMMITÉ


MISSIECOMITÉ BENO  (parochies Budschop - Nederweert Eind - Nederweert - Ospel)

Doelstelling
Het missiecomité (MC) stelt zich ten doel geld in te zamelen voor missie ontwikkelingsprojecten die worden opgezet door priesters, broeders of zusters
die geboren zijn in een van de parochies van de gemeente Nederweert of indien daardoor geen ontwikkelingsproject wordt voorgesteld, geboren in het
dekenaat Weert.

Bankrekening van MC is NL72 RABO 0135 5095 05. Voor de missie bestemde gelden kunnen op die rekening worden gestort.

De jaarlijkse vastenactie wordt geheel besteed aan voormeld doel.

Bestuur 
De samenstelling van het bestuur is met ingang van 2015 als volgt:
Pastoor R. Schuffelers, Moderator
Lies Roost-Knapen, voorzitter
Mia Gubbels, secretaris
Jo Hermans, penningmeester
Wiel van Eijk
Sjef Stienen
Jell Vissers

Het bestuur van het parochieel missiecomité dat in 1998 aantrad stelde zich tot doel een betere samenwerking voor het missiewerk met de parochies in
groot-Nederweert en de vastenactie te bestemmen voor een doel, zoals onder de doelstelling vermeld is.
In 2014 is het parochieel missiecomité opgeheven en is daar voor, ingaande 2015, in de plaats gekomen het "Missiecomité Groot-Nederweert". Het
betreft de parochies van de Parochie federatie BENO (Budschop - Eind - Nederweert - Ospel).

Acties

Sinds 2012 is de vastenactie ondergebracht in de "Collecte bundel Nederweert"
voor 2013 en volgende jaren:


 
 

INDEX van deze pagina:
 
  Naar boven
  Naar boven