GOUDEN GREGORIUS ONDERSCHEIDING VOOR TWEE LEDEN HERENKOOR 2010


De zangers Sjef Peerlings en Jan Poell van het herenkoor zijn onderscheiden met de
gouden eremedaille en een oorkonde van de Nederlandse Sint Gregorius Vereniging.
Beiden zijn vijftig jaar lid van het herenkoor.

Pastoor R, Schuffelers, spelde op 18 november op de jaarlijkse
Caecilia-avond de onderscheidingen op en zei het een eer te
vinden een lofzang te houden op de twee leden van het herenkoor
van de Sint-Lambertuskerk. De pastoor refereerde dat de twee
zangers ook elders hun muzikale talent inzetten, namelijk bij
Bel Canto. Nooit is het hun te veel om op te draven voor de
vieringen in het weekeinde, voor uitvaarten en voor de wekelijkse
repetitie. En ook nog eens extra zingen maakt hun niet uit.
Daarbij mag echter opgemerkt worden dat dit voor het hele
herenkoor geldt. En dus kun je zeggen, zo zei de pastoor, dat
deze onderscheiding ook een onderscheiding is voor hele
herenkoor, voor hun gezamenlijke inzet.
Veertig jaar vrijwilliger in Lambertuskerk; vijftien jaar koster (2008)

Jan Wagemans onderscheiden met kosters-ere-insigne
Koster Jan Wagemans van de Sint-Lambertuskerk in Nederweert mag sinds afgelopen zondag het ere-insigne van de
Interdiocesane Kostersbond St.-Willibrord dragen. Pastoor E. Mutsaerts reikte hem zondag aan het eind van de
hoogmis het ereteken uit. Het bevestigen van het ere-insigne op zijn jasje liet de pastoor over aan Lotte Hoeben, een
kleindochter van de koster. Jan Wagemans kreeg de onderscheiding, zo staat in de bijbehorende oorkonde, ’als teken
van waardering en dankbaarheid’. Hij is meer dan veertig jaar als vrijwilliger actief in de parochie, waarvan de laatste
vijftien jaar vooral als koster.
Voor de 76-jarige koster Wagemans kwam de onderscheiding onverwachts. Hij begon pas iets te vermoeden, toen de
aangewezen misdienaars niet kwamen opdagen en twee kleinzoons en een kleindochter zich als acoliet in de sacristie
meldden. De koster had ’toevallig’ zijn mooiste dure donkere pak aan. "Mijn vrouw zei zaterdagavond: trek toch dat
mooie pak aan, want anders blijft het maar in de kast hangen. Ga het maar afdragen."
Zijn gezin, zijn familie en de kerk zijn voor Jan Wagemans alles. Sinds hij niet meer zo goed ter been is, hoeft hij maar
om de week dienst te doen als koster. Maar ook in zijn vrije week is hij nog bijna dagelijks in de kerk. "Jan Wagemans
heeft zijn eigen rooster," zei pastoor Mutsaerts bij de uitreiking van het ere-insigne aan het eind van de zondagse
hoogmis.

Overtuiging

Pastoor Mutsaerts noemde koster Wagemans een actief man die met overtuiging, in samenwerking met twee
hulpkosters, zorg draagt voor het monumentale kerkgebouw. Hij leidt de koperpoetsploeg en onderhoudt contacten met
de schoonmaaksters. Naast het kosterswerk zorgt hij voor de opleiding en begeleiding van misdienaars en acolieten.
Jarenlang heeft hij sturend zijn bijdrage geleverd aan de opbouw van de kerststal en hij regelt de indeling van vrijwilligers,
die toezicht houden bij de kerststal. Hij is handig, hetgeen goed van pas komt bij reparaties in de kerk, waardoor hij de
parochie geld uitspaart. Bij uitvaartdiensten is hij vele jaren acoliet geweest en nu is hij nog acoliet bij de missen door
de week.
Vroeger was Wagemans collectant, heette hij nieuwe parochianen welkom en hielp hij bij het stimuleren van de
gezinsbijdrage, tegenwoordig kerkbijdrage geheten. De laatste jaren is hij niet meer zo goed ter been. Hij is nu om de
week de fungerende koster, maar ook in zijn vrije week is hij bijna dagelijks in de kerk doende.
Koster Jan Wagemans pauselijk onderscheiden (14 november 2010)

Koster Jan Wagemans van de Sint-Lambertuskerk in Nederweert heeft zondag
na de hoogmis in ’zijn’ kerk de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et
Pontifice ontvangen. Pastoor R. Schuffelers speldde hem de ere-medaille op.
Wagemans ontving de onderscheiding nu hij meer dan twintig jaar koster is.
Voor Jan Wagemans kwam de pauselijke onderscheiding geheel onverwacht.
Hij was meteen smoesje naar de kerk gelokt om de kerk te sluiten, omdat
de dienstdoende koster iets eerder weg wilde. Tot zijn verwondering stonden
zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen achter in de kerk.
Jan Wagemans was een tijdje geleden als twintig jaar koster. Hij kreeg toen
thuis een bloemetje en een felicitatiekaart van de pastoor. Hij dacht dat het
hierbij zou blijven. In 2006 ontving hij het ere-insigne van de Interdiocesane
Kostersbond Sint-Willibrord.
Al voor hij koster werd, maakte Jan Wagemans zich verdienstelijk voor de
parochie en de kerk. Hij is meer dan veertig jaar vrijwilliger. Hij was collectant,
hij haalde bij parochianen thuis de kerkbijdrage op en bouwde mee aan de
kerststal. Hij zorgt voor koperpoetsters en de schoonmaaksters van de kerk
kunnen altijd bij hem terecht. Hij regelt misdienaars en acolieten en was tot
een korte tijd geleden zelf acoliet bij uitvaartmissen en bij de missen op door-
de-weekse dagen.
Omdat zijn conditie te wensen overlaat en hij niet meer zo goed ter been is,
zijn er twee andere kosters bijgekomen, die in wisselende dienst werken.
Voor hen is hij altijd bereid in te vallen. De kerk is zijn tweede huis, zei
pastoor Schuffelers bij de uitreiking van de onderscheiding. Zijn gezin en
familie zijn voor Jan Wagemans alles, maar meteen daarna komt de Lambertuskerk. Hij brengt meer tijd in de kerk door dan de pastoor.

Ton van der Sande, secretaris van het kerkbestuur lid in de orde van Oranje-Nassau (2011)

Kleinzoon Basje van Deursen overhandigde de Koninklijke onderscheiding
van zijn opa Ton van der Sande aan burgemeester Evers die vervolgens
het lintje bij het nieuwe lid van de orde van Nassau opspelde. Hierbij was
niet alleen de familie aanwezig maar ook diverse vertegenwoordigers van
de organisatie waarvoor Ton van der Sande als vrijwilliger heeft gewerkt.
Het kerkbestuur van de Sint-Lambertusparochie, waar Ton van der Sande
lid is, was voltallig aanwezig en deelde mee in de vreugde van dit gebeuren.
Van der Sande zou de onderscheiding al in 2009 hebben ontvangen, maar
deze kon toen door ziekenhuis opname niet worden uitgereikt.
Ton was ruim veertig jaar werkzaam in de journalistiek, waarvan 35 jaar
bij het Eindhovens Dagblad. Dertig jaar heeft hij zich volledig en met passie
ingezet in het verenigingsleven van Nederweert. Zo was hij lid van en
voorzitter van het r.k. schoolbestuur, secretaris van het kerkbestuur en
lector en zet hij zich nog steeds in voor het vluchtelingenwerk.
Al met al lof voor zijn vele verdiensten. Proficiat. 
 
 
 
 
 
 
Terug naar inhoud van deze pagina
Terug naar inhoud van deze pagina

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING VOOR TINY PLASMANS-KNOOPS (2015)

Tiny Plasmans-Knoops (59) was van 2003 tot 2011 bestuurslid van het kerkbestuur van de Parochie
St. Lambertus Nederweert. Zij had daarin de portefuille personeelszaken, kinderwoorddienst,
Koren, contactpersoon vrijwilligers en was namens de parochie de contactpersoon met de
basisscholen. Na haar aftreden als bestuurslid is zij als vrijwilligster actief gebleven voor de
parochie.
Zij is al ruim 22 jaar belangeloos actief voor de Nederweerter gemeenschap en voor het
buurtschap Boeket.
Vanaf 1993 is zij bestuurslid (penningmeester) van Buurtvereniging Boeket Nederweert. Naast haar
algemene bestuurstaak is zij in het bijzonder belast met de zorg voor de financiën van de
buurtvereniging en organiseert zij samen met de bestuursleden allerlei activiteiten voor de leden.
Gedurende acht jaar (1994-2002) was zij lid van de oudercommissie van de toenmalige
Basisschool St. Jozef Nederweert.
Vanaf 2001 is zij ook bijna 14 jaar bestuurslid van de Huiskamer Nederweert.

Voor deze vele verdiensten reikte zaterdagavond (14 november 2015) burgemeester Evers van
Nederweert aan haar de versierselen uit behorende bij de benoeming tot Lid in de Orde van
Oranje-Nassau.
De uitreiking vond plaats tijdens de viering van het 70-jarig bestaansjubileum van Buurtvereniging
Boeket in buurtgebouw Le Winne.

Van harte gefeliciteerd.

.Onderscheiding (2015)

Voor de tweede achtereenvolgende week kunnen we een vrijwilliger van onze parochie feliciteren met een
koninklijke onderscheiding.Mevrouw Toos Ramakers-Stultiens is nu lid van de Orde van Oranje-Nasau. Zij
ontving de onderscheiding bij de viering van het 40-jarig bestaan van De Peelklanken in Ospel, waar zij wel
de moeder van de zangvereniging wordt genoemd. Maar zij zingt ook in dameskoor Cantantes in onze
kerk. Toos Ramakers is ook actief in Zorgcentrum St. Joseph. Zij is daar lid van de pastorale werkgroep.
De pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice is uitgereikt aan Bert Verheggen, koster, acoliet en
collectant in de St. Rochuskerk in Budschop. Hij is ook in onze kerk actief als acoliet bij uitvaartmissen.
Zijn vrouw Mien deelt in de  vreugde rond deze onderscheiding. Zij fungeert bij toerbeurt als koster in onze
kerk en ze is actief in het zorgcentrum.
De pauselijke en koninklijke onderscheidenen van harte gefeliciteerd.

 
 

Pauselijke onderscheiding voor Bert Verheggen (2015)Voor de bijzondere inzet van Bert Verheggen voor de Sint-Rochusparochie Budschop en daar
buiten, werd hij op zaterdag 21 november 2015 voor die verdiensten gehuldigd door pastoor
Schuffelers en werd hem de Pauselijke onderscheiding “Pro Ecclesia et Pontifice” opgespeld.

Bert Verheggen ontvangt de onderscheiding omdat hij zich gedurende 25 jaar op bijzondere wijze
heeft ingezet voor de Kerk en samenleving. Zijn grote betrokkenheid bij het kerkelijk gebeuren, als
koster, collectant en accoliet, zijn grote verdiensten van hem. Ook in de St. Lambertusparochie is
hij vaker te zien als accoliet bij uitvaarten. Daarnaast heeft hij veel werk verzet in het dekenale
Weerter Missie thuisfront en Missie comité Nederweert.
Zijn echtgenote Mien, zij is kosteres in de Sint Lambertusparochie, is zijn grote steun bij al dit werk.
Zij werd dan ook met veel lofuitingen bij deze huldiging betrokken en werd zij daarvoor in de
bloemetjes gezet.

Vermeld mag worden dat Bert eerder al een Koninklijke onderscheiding ontving voor het vele
maatschappelijk  vrijwilligers werk in de gemeente Nederweert en daar buiten.

Tijdens de uitreiking waren ook zijn zoon, Pastoor Ruud Verheggen en zijn dochter Zuster
Bernarda (Anita) Verheggen aanwezig.

Van harte gefeliciteerd.Pauselijke onderscheiding "Bene Merenti" voor Jell Vissers vanwege ‘goede verdiensten' (2010)

Jell Vissers, penningmeester van de Sint-Lambertusparochie, is op de jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst van de parochie op 7 januari 2010 onderscheiden met de pauselijke medaille Bene Merenti. De onderscheiding werd hem uitgereikt door pastoor Schuffelers.
Bene Merenti betekent uit het Latijn vertaald goede verdiensten. Aanvankelijk – twee eeuwen geleden – was de medaille een onderscheiding voor militairen die niet in aanmerking kwamen voor het Gulden Spoor.
Later heeft de onderscheiding een meer algemeen karakter gekregen voor personen die zich opvallend verdienstelijk hebben gemaakt en zich in lokaal verband inzetten voor kerk en samenleving.
De heer Vissers is ruim twaalf jaar penningmeester van de Lambertusparochie. Eigenlijk is twaalf jaar de maximumtermijn voor een kerkbestuurslid. Onlangs heeft Vissers van het bisdom twee jaar verlenging gekregen. Hij heeft ervoor gezorgd dat alle geldzaken van de parochie in orde waren. Hij is een van de eerste penningmeesters in het bisdom die hun jaarverslag aan het bisdom voorleggen ter goedkeuring. De opmerkingen van het bisdom hebben veelal betrekking op het computergebruik en hier en daar een wijziging in het onderbrengen van de verschillende posten.

De heer Vissers heeft als penningmeester de kar getrokken om gelden bijeen te krijgen voor de grote restauratie en het schilderwerk van de kerk, nu ruim vijf jaar geleden. Pastoor Schuffelers zei dat de heer Vissers zich ook bijzonder ingespannen heeft de kerk van een nieuwe dakvoorziening te voorzien. Hij heeft ook de administratie van het kerkhof op orde gebracht, waarna het weer in gebruik is genomen. Hij heeft ook zijn schouders gezet onder een (voordelige) verkoop van de kapelanie. Met het geld daarvan is het Parochiecentrum gebouwd. Tijdens de afwezigheid wegens ziekte van pastoor Mutsaerts zorgde hij er voor dat ieder weekend een priester kwam vervangen. Bij zijn gouden huwelijk met Mien Vissers vorig jaar had hij uitgerekend dat het kerkbestuur onder pastoor Mutsaerts ruim een miljoen had uitgegeven.


OVERIGE VERDIENSTEN PAROCHIANEN
Terug naar inhoud van deze pagina

INHOUD VAN DEZE PAGINA