Pagina 4

Website orgelvienden

Sinds enkele dagen bestaat de website http://www.orgelkring-nederweert.nl . Hier is informatie te lezen over het orgel in de kerk en de orgelconcerten.

Zuster Anima herkozen als generaal-verste

Zuster Anima Christi van Eijk, die vroeger langdurig in Nederweert verbleef en daar regelmatig terugkeert, is afgelopen week opnieuw herkozen tot
generaal-overste van de Dienaressen van de Heer en de maagd van Matará. De 40-jarige religieuze gaat nu voor de derde termijn deze wereldwijde
zustercongregatie vanuit Rome leiden.

Zuster Anima werd op haar 28ste gekozen tot generaal-overste voor een termijn van zes jaar. Toen die verstreken was, werd de Nederweertse herkozen
voor een tweede termijn. Volgens de statuten is een derde termijn eigenlijk niet mogelijk, maar de bisschop die toezicht op de congregatie houdt, gaf
dispensatie.

De Servidoras del Seň y de la virgin de Matará vormen de vrouwelijke taak van de Religieuze Familie van het Mensgeworden Woord. Deze congregatie
werd in 1984 in Argentinië door pater Carlos Miguel Buela gesticht. Inmiddels heeft de congregatie in ruim twintig landen kloosters gesticht. In ons land
zijn vier kloosters, waarvan twee in Limburg (Brunssum en Valkenburg).

Het aantal blauwe zusters, die ook wel zo genoemd worden naar hun felblauwe habijt, is wereldwijd meer dan zevenhonderd.

Burgemeester Evers trots op kerktoren

Burgemeester H. Evers van Nederweert sprak bij de installatie van pastoor Schuffelers van ’een heel bijzondere gebeurtenis’. Het komt immers niet vaak
voor dat een burgemeester vanaf het altaar de kerkgangers toespreekt. Hij heette pastoor Schuffelers ’van harte welkom’ namens het gehele
gemeentebestuur en daarmee alle plaatsgenoten.

Pastoor Schuffelers is geboren in Maastricht en was tot voor kort pastoor in Maastricht. "Eerlijk is eerlijk", zo ging burgemeester Evers in op de
verschillen tussen Maastricht en Nederweert. "We hebben hier geen vette klei of rijke löss en geen sphinx of regout. Nederweert is gebouwd op turf en
zandgrond. Dat was ploeteren, zo leert de overlevering, en dat ploeteren heeft door de eeuwen heen de cultuur en de omgangsvormen in onze dorpen en
parochies zeer beïnvloed. Hier zijn vooral praktisch ingestelde en hardwerkende mensen."

Spreekuur pastoor

In verband met de wijziging van zijn vrije dag houdt de pastoor spreekuur op maandag op de pastorie van elf tot twaalf uur. Men kan ook altijd telefonisch
een afspraak voor een gesprek maken, maar liefst niet op woensdag.

Missen met Kerstmis goed bezocht (2010)

Ruim 2.250 kerkgangers zijn van kerstavond tot en met tweede kerstdag naar de mis geweest in de Sint-Lambertusparochie. De drukst bezochte mis
was die van zeven uur op kerstavond met 631 bezoekers. Om negen uur waren er 370 bezoekers en naar de nachtmis gingen 282 mensen.

Op kerstavond waren er 235 bezoekers in de kapel van het zorgcentrum en 150 in de kapel van Schoor. Bij de hoogmis op eerste kerstdag waren in de
kerk 229 personen, in het zorgcentrum waren die morgen 185 bezoekers en in Schoor 51. Op tweede kerstdag waren er in de Lambertuskerk tijdens de
hoogmis 120 kerkgangers.

De bezoekersaantallen zijn bekend doordat de collectanten tellen. Zij kunnen er hier en daar een paar mensen naast zitten.

Kerkbezoek

Het kerkbezoek is een graadmeter voor een parochie: kerkelijke deelname aan de liturgische diensten geven aan een geloofsverbondenheid van
parochianen en diepgang van christelijk leven. Onze parochie kent gelukkig nog de mogelijkheid om dagelijks de Heilige Mis mee te vieren. Wij nodigen
u graag uit door de week en vooral in het weekend – de zondagsplicht is nog altijd van kracht! – met ons de geheimen van ons geloof te voltrekken en
ons thuis te weten in de rust en sereniteit van ons Godshuis. Het doet je goed om samen rondom Christus en Zijn levensoffer en de Maaltijd van Jezus
samen te komen. Graag reken ik op u!

Wees gegroet!

Misschien heeft u het ook wel gezien op het journaal (17 augustus). In Amerika zijn ze druk bezig een nieuwe stad te bouwen: een puur katholieke stad!
En de naam is: Ave Maria. Met een prachtige kerk, die op kerstavond in gebruik wordt genomen. Mooie huizen en brede, veilige straten. Het idee voor
deze stad komt van iemand met heel veel geld. Zijn doel is nobel: mensen helpen in de hemel te komen. Wat voor idee zit daar achter?

Enerzijds denk ik dat deze gelovige miljardair zoveel mogelijk verlokkingen en gevaren van de buitenwereld wil wegnemen. Zo zou een gelovig leven
gemakkelijker kunnen worden.

Anderzijds zullen mensen in een gelovige gemeenschap elkaar sterken in het geloof: "en gij op uw beurt, versterk uw broeders, versterk uw zusters…".
Het idee van zo’n ’gelovig getto’ is al oud. Lees de brieven van de apostel Johannes maar eens. Hij leefde ook onder gelijkgestemden. Echter, deze
’Johannes-gemeenschappen’ bestaan niet meer. Er is geen spoor meer van te vinden. Toen konden ze de wereld al niet buitenhouden. Hoeveel moeilijker
zal dat vandaag de dag zijn!

Jezus Christus zelf was niet bang voor de wereld. "Het woord is Vlees geworden en heeft onder ons gewoond". Hoeveel goeds heeft Hij niet kunnen doen
voor zieken, lijdenden, zondaars? Daar is nabijheid voor nodig. Je moet er wel sterk voor in je schoenen staan. Kracht zoeken bij God.

Een gulden middenweg is ook hier het beste, lijkt mij: kracht en steun zoeken bij gelijkgestemden, ‘afstemmen op God’. Een dan, gesterkt, naar buiten
treden om anderen op hun weg te sterken.

M. Heemels (vervanger pastoor Mutsaerts tijdens zijn ziekte)

Martelaren van Gorcum in stripalbum

Er is een stripalbum over de martelaren van Gorcum verschenen. Het heet De Tijdelijke Dood, van tekenaar en tekstschrijver Geert de Sutter. Het verhaal
gaat over de negentien heilige martelaren van Gorcum, die op 9 juli 1572 zijn opgehangen. Zij waren slachtoffers van de godsdiensttwisten in die tijd.

Twee van de negentien martelaren komen uit deze streek. Naar Sint-Antonius is de schutterij van Boeket, die deze maand het prachtig verlopen OLS
heeft georganiseerd, genoemd. De andere heilige uit deze streek is Sint-Hieronymus.

Het stripalbum is binnenkort te koop in het Carolushuis, de verzendboekhandel van het bisdom Roermond. Bedevaartgangers naar Brielle kunnen het
daar kopen. Het heiligdom in Den Briel is deze maand en in augustus iedere middag open van een tot vijf uur.

Terug naar de inhoud van deze pagina
 
Double click to edit