PAROCHIEFEDERATIE Budschop-Eind-Nederweert-OspelIndien u belangstelling heeft voor de Blauwdruk 2020 van het bisdom voor de parochies klik dan hier op "Blauwdruk 2020".
 

ONDERTEKENING CONVENANT 2000

De parochies St. Gerardus-Majella Nederweert-Eind, St. Lambertus Nederweert, St. Rochus Budschop en O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen Ospel
hebben na onderling overleg besloten een clusterparochie te vormen.
Het convenant is op 7 juni 2000 door alle vier parochies ondertekend.
Een overzicht van de ondertekening.


Pastoor E. Mutsaerts St. Lambertusparochie en administrator van de parochies St. Rochus en St. Gerardus Majella, rector Teuwen+ (tweede van rechts
foto midden) parochie St. Gerardus Majella Nederweert-Eind en pastoor Koumans van de parochie O.L. Vrouw Onbevlekte Ontvangenis Ospel (links op
foto rechts).

Op woensdag 7 juni 2000 hebben de vier Nederweertse parochies van het dekenaat Weert een convenant gesloten. Dat is een overeenkomst waarin de
parochies de wens uitspreken intensief met elkaar samen te werken. De vier parochies van Eind, Ospel, Budschop en Nederweert-dorp vormen samen
een cluster, hetgeen wil zeggen dat zowel hun priesters, hun besturen als hun vrijwilligersgroepen hun afspraken op elkaar afstemmen. Het een en ander
is nodig omdat er in de nabije toekomst zeker geen 4 priesters meer beschikbaar zullen zijn voor deze parochies. Zoals bekend werkt de parochie van
Leveroy samen met parochies van het dekenaat Thorn-Heythuysen. De verantwoordelijke priesters en secretarissen van de betrokken kerkbesturen
hebben het convenant getekend, waarop het opgestuurd is naar de bisschop en de deken.

Het bestuur van de St. Lambertusparochie was bij de ondertekening van het convenant in 2000 als volgt samengesteld:
Ed Mutsaerts, pastoor-voorzitter; Jos van de Wouw, secretaris; Jell Vissers, penningmeester (dagelijks bestuur);
Jan Bouwman; Tjeu Hekers; José van IJzendoorn-Bongers; Marie-José van Lierop-Ploem en Lies Roost-Knapen (bestuursleden)

cluster1
cluster2
cluster3
 
Naar boven
Naar boven
Naar boven
 
2013-11-27 hmis 1
2013-11-27 hmis 2
2013-11-27 hmis 3
2013-11-27 hmis 4
2013-11-27 hmis 5
2013-11-27 hmis 6
Naar boven