PASTORALE ZAKEN

Pagina 1

In Rubriek "Pastoors sinds 1428" treft u de pagina's "Afscheid pastoor Mutsaerts en installatie pastoor Schuffelers".



KERSTMIS 2014

Voor kerstvieringen in de St. Lambertuskerk verwijzen wij u naar hier boven in de index naar de rubriek
"Kerkdiensten"
Voor een bezoek aan de kersstal zijn de openingstijden: Aansluitend aan alle diensten en vervolgens tot en met
31 december elke dag van 14.00 uur tot 16.30 uur. Klik hier op KERSTSTAL en u krijgt een video te zien, die door
"Nederweert24" in 2012 is opgenomen. Overeenkomstig zal ook dit jaar 2014 dezelfde kerststal te zien zijn. Het
is de moeite waard een bezoek te brengen, waarvoor wij u van harte uitnodigen.


Zeventig procent in Limburg is katholiek (2011)

Van de 1,1 miljoen inwoners in de provincie en ook in het bisdom Roermond zijn 786.000 personen volgens
kerkelijke registratie rooms-katholiek. Dat is 70 procent van de bevolking.Vergeleken met een jaar eerder is dit
een afname van bijna 3 procent.

Van de Limburgse katholieken gaat 8 procent regelmatig naar de kerk. Dat zijn 84.200 kerkgangers per
weekeinde. In de parochies zijn liefst 33.900 mensen actief als vrijwilliger. Ongeveer de helft van hen is lid van een
zangkoor.

Deze cijfers zijn afkomstig van het onderzoekbureau Kaski.

Doopsel: eerste grote ontmoeting met God

Het Heilig Doopsel is de eerste grote ontmoeting van een mens met God. Door het levensschenkend water en de
aanroeping van Gods naam, wordt een pasgebore  kind van God en opgenomen in de grote familie van gelovigen,
de kerk. Als mens weet je je veilig onder Gods bescherming.. Hij gaat met je op weg om je veilig te begeleiden en
eens thuis te brengen.

In onze parochie vieren wij gewoonlijk het H. Doopsel op zondag, waarbij bepaalde zondagen zijn vastgesteld om
dit sacrament te vieren. Gewoonlijk zijn er een gemeenschappelijk gesprek met de pastoor en een huisbezoek.
Neem gerust contact op met de pastorie (tel. 631317), dan leven wij samen naar deze belangrijke viering toe.

Inzegening woning

Sinds het nieuwe appartementencomplex aan de Willibrordusstraat/Pastoor v.d. Steenstraat in gebruik genomen
is, zijn enkele parochianen daarheen verhuisd. Ook zijn er bewoners van buiten onze parochie komen wonen. Wie
zijn appartement door de pastoor wil laten inzegenen, kan contact met hem zoeken. Hij komt graag. Er kan een
afspraak gemaakt worden. De inzegening geldt natuurlijk ook voor andere huizen.

Het gebed dat de pastoor uitspreekt bij de inzegening:

Heer Jezus Christus, Gij hebt ons de Heilige Familie als voorbeeld gegeven en zo het huiselijk leven geheiligd. Op
voorspraak van Maria en Jozef vragen wij U: wees aanwezig in onze woning. Geef ons een goed gezinsleven en
onderlinge liefde. En laat ons eens ons eeuwig thuis vinden bij U in de hemel.

Verandering in mistijden op zaterdagavond

In de laatste clustervergadering van de parochies in Nederweert hebben we onder meer gesproken over de
mistijden. Met name de tijd van 17.30 uur op zaterdag in de Sint-Lambertuskerk wordt als minder prettig ervaren.
Om tot een gunstig tijdstip te komen heeft de pastoor aangegeven dat hij bereid is de H. Mis in de Lambertuskerk
te verplaatsen naar 18.00 uur. Dat betekent dat de H. Mis Nederweert-Eind ook wat later gezet moet worden.
Gekozen is voor het tijdstip van 19.15 uur. Dit houdt in dat de tijd tussen de twee Heilige Missen voor de pastoor
wel krap wordt, maar hij is daartoe bereid als dit het kerkbezoek kan bevorderen. Vanaf de maand juni worden
deze nieuwe tijden gehanteerd.

Kruisjes overledenen

Voor iedere overledene die vanuit onze kerk wordt begraven, is nu een kruisje beschikbaar. Het kruisje wordt tijdens de requiemmis geplaatst in een
passende lijst die op de communiebank staat. Na de misviering wordt het kruisje bevestigd op een hangbord achter in de kerk en blijft daar tot het
einde van het kerkelijk jaar. De houten kruisjes en het hangbord zijn gemaakt door een vrijwilliger, die wij daarvoor zeer erkentelijk zijn. De kruisjes
vervangen de bidprentjes die tot nu toe in een vitrine onder de toren te zien waren.

Rozenkrans bidden

Meimaand – Mariamaand. Op doordeweekse dagen bidden wij gezamenlijk de rozenkrans in de Mariakapel voorafgaand aan de avondmis van zeven
uur. Het bidden van het rozenhoedje begint om half zeven, zodat er nog even tijd overblijft tussen het rozenkrans bidden en het begin van de H. Mis
om zeven uur. Op woensdagavond is er geen mis en dan wordt de rozenkrans zoals gewoonlijk gebeden om drie uur ’s middags.

Legende van H. Dominicus en de rozenkrans

De dag waarop de Kerk H. Dominicus gedenkt – dit jaar op woensdag 8 augustus – is een mooie gelegenheid om te wijzen op het gezamenlijk
rozenkransgebed iedere woensdagmiddag om drie uur in de Mariakapel. Wat hebben H. Dominicus en de rozenkrans met elkaar te maken?
Dominicus kan gezien worden als de ’uitvinder’ van de rozenkrans. Volgens de legende zou hij uit handen van Maria de rozenkrans ontvangen hebben.

Een legende is een overgeleverd religieus verhaal dat moeilijk aantoonbaar is. In ieder geval is het wel zo dat Dominicus dikwijls wordt afgebeeld
knielend aan de voeten van Maria, die hem een rozenkrans uitreikt. Hij zou de rozenkrans al hebben gekregen, toen hij 10 jaar was. Later, toen hij
tegen de Albigenzen predikte, zou hij verschijningen hebben gekregen. Volgens de legende zou Maria gezegd hebben: Ga dan nu, neem met u deze
souter (rozenkrans) en predik hem standvastig.

Dominicus deelde aan veel mensen die naar hem luisterden, bidsnoeren uit en bracht veel mensen ertoe de rozenkrans te bidden. Dat gebeurt nu over
de hele wereld en op woensdagmiddag in onze Mariakapel.

In onze kerk staat boven het Maria-altaar een beeldengroep. Ook hier geeft Maria aan Dominicus een rozenkrans. Links van Maria knielt een vrouw,
voorstellende Catharina van Siena, een Dominicanes. Deze afbeelding komt heel vaak voor. Toch een beetje raar. Dominicus en Catharina van Siena
waren geen tijdgenoten. Er ligt ongeveer honderd jaar tussen. Kunstenaars volgden waarschijnlijk hun gevoel en schilderden beiden samen als
vertrouwelingen van Maria die veelvuldig de rozenkrans baden.




Pagina 3.

2017 21 vormelingen is er geen groepsfoto gemaakt.

2017 21 vormelingen

















2016 22 vormelingen Geen groepsfoto gemaakt.
2015 een verplaatsing van het H. Vormsel naar janauri 2016, waardoor in 2015 geen toediening heeft plaats gehad.
2014 Ontvingen 36 jongeren het H. Vormsel op 13 december. Dit werd toegediend door mgr. Wiertz, bisschop van Roermond.

Er is geen groepsfoto gemaakt en ziet u slechts 2 foto's.



























2013  Ontvingen 39 jongeren het

H. VORMSEL

Tijdens een plechtige viering in de kerk ontvingen 39 jongeren 
van de St. Lambertusparochie op vrijdag 10 december het Heilig
Vormsel. De toediening had plaats door deken Franken.
Hier rechts een groepsfoto.



















Heilig Vormsel 2012

Op vrijdag 7 december heeft vicaris Maessen in de heilige mis
van 19.00 uur in de Lambertuskerk het Heilig Vormsel toegediend
aan 48  jongeren van groep acht van de basisscholen De Klimop,
De Bongerd en De Kerneel.
















VORMELINGEN 2011

Op zondag 27 november 2011 ontvingen de jongeren uit de
St. Lambertusparochie het Heilig Vormsel.
Allen van harte gefeliciteerd.

















VORMELINGEN 2010

Op vrijdag 15 januari 2010 werden de kinderen van de Nederweerter
basisscholen gevormd door mgr. E. de Jong. Hieronder een
groepsfoto.











2009 Heeft er geen vormsel toediening plaats gehad omdat in
eind 2008 het vormsel plaats had en in 2010 begin van het jaar.
Het was dus slechts een korte tussen periode.


VORMELINGEN 2008

Vormselviering vrijdag 12 december 2008
Door Mgr. Wiertz bisschop van Roermond.


















VORMELINGEN 2007




Pagina 4

Website orgelvienden

Sinds enkele dagen bestaat de website http://www.orgelkring-nederweert.nl . Hier is informatie te lezen over het orgel in de kerk en de orgelconcerten.

Zuster Anima herkozen als generaal-verste

Zuster Anima Christi van Eijk, die vroeger langdurig in Nederweert verbleef en daar regelmatig terugkeert, is afgelopen week opnieuw herkozen tot
generaal-overste van de Dienaressen van de Heer en de maagd van Matará. De 40-jarige religieuze gaat nu voor de derde termijn deze wereldwijde
zustercongregatie vanuit Rome leiden.

Zuster Anima werd op haar 28ste gekozen tot generaal-overste voor een termijn van zes jaar. Toen die verstreken was, werd de Nederweertse herkozen
voor een tweede termijn. Volgens de statuten is een derde termijn eigenlijk niet mogelijk, maar de bisschop die toezicht op de congregatie houdt, gaf
dispensatie.

De Servidoras del Seň y de la virgin de Matará vormen de vrouwelijke taak van de Religieuze Familie van het Mensgeworden Woord. Deze congregatie
werd in 1984 in Argentinië door pater Carlos Miguel Buela gesticht. Inmiddels heeft de congregatie in ruim twintig landen kloosters gesticht. In ons land
zijn vier kloosters, waarvan twee in Limburg (Brunssum en Valkenburg).

Het aantal blauwe zusters, die ook wel zo genoemd worden naar hun felblauwe habijt, is wereldwijd meer dan zevenhonderd.

Burgemeester Evers trots op kerktoren

Burgemeester H. Evers van Nederweert sprak bij de installatie van pastoor Schuffelers van ’een heel bijzondere gebeurtenis’. Het komt immers niet vaak
voor dat een burgemeester vanaf het altaar de kerkgangers toespreekt. Hij heette pastoor Schuffelers ’van harte welkom’ namens het gehele
gemeentebestuur en daarmee alle plaatsgenoten.

Pastoor Schuffelers is geboren in Maastricht en was tot voor kort pastoor in Maastricht. "Eerlijk is eerlijk", zo ging burgemeester Evers in op de
verschillen tussen Maastricht en Nederweert. "We hebben hier geen vette klei of rijke löss en geen sphinx of regout. Nederweert is gebouwd op turf en
zandgrond. Dat was ploeteren, zo leert de overlevering, en dat ploeteren heeft door de eeuwen heen de cultuur en de omgangsvormen in onze dorpen en
parochies zeer beïnvloed. Hier zijn vooral praktisch ingestelde en hardwerkende mensen."

Spreekuur pastoor

In verband met de wijziging van zijn vrije dag houdt de pastoor spreekuur op maandag op de pastorie van elf tot twaalf uur. Men kan ook altijd telefonisch
een afspraak voor een gesprek maken, maar liefst niet op woensdag.

Missen met Kerstmis goed bezocht (2010)

Ruim 2.250 kerkgangers zijn van kerstavond tot en met tweede kerstdag naar de mis geweest in de Sint-Lambertusparochie. De drukst bezochte mis
was die van zeven uur op kerstavond met 631 bezoekers. Om negen uur waren er 370 bezoekers en naar de nachtmis gingen 282 mensen.

Op kerstavond waren er 235 bezoekers in de kapel van het zorgcentrum en 150 in de kapel van Schoor. Bij de hoogmis op eerste kerstdag waren in de
kerk 229 personen, in het zorgcentrum waren die morgen 185 bezoekers en in Schoor 51. Op tweede kerstdag waren er in de Lambertuskerk tijdens de
hoogmis 120 kerkgangers.

De bezoekersaantallen zijn bekend doordat de collectanten tellen. Zij kunnen er hier en daar een paar mensen naast zitten.

Kerkbezoek

Het kerkbezoek is een graadmeter voor een parochie: kerkelijke deelname aan de liturgische diensten geven aan een geloofsverbondenheid van
parochianen en diepgang van christelijk leven. Onze parochie kent gelukkig nog de mogelijkheid om dagelijks de Heilige Mis mee te vieren. Wij nodigen
u graag uit door de week en vooral in het weekend – de zondagsplicht is nog altijd van kracht! – met ons de geheimen van ons geloof te voltrekken en
ons thuis te weten in de rust en sereniteit van ons Godshuis. Het doet je goed om samen rondom Christus en Zijn levensoffer en de Maaltijd van Jezus
samen te komen. Graag reken ik op u!

Wees gegroet!

Misschien heeft u het ook wel gezien op het journaal (17 augustus). In Amerika zijn ze druk bezig een nieuwe stad te bouwen: een puur katholieke stad!
En de naam is: Ave Maria. Met een prachtige kerk, die op kerstavond in gebruik wordt genomen. Mooie huizen en brede, veilige straten. Het idee voor
deze stad komt van iemand met heel veel geld. Zijn doel is nobel: mensen helpen in de hemel te komen. Wat voor idee zit daar achter?

Enerzijds denk ik dat deze gelovige miljardair zoveel mogelijk verlokkingen en gevaren van de buitenwereld wil wegnemen. Zo zou een gelovig leven
gemakkelijker kunnen worden.

Anderzijds zullen mensen in een gelovige gemeenschap elkaar sterken in het geloof: "en gij op uw beurt, versterk uw broeders, versterk uw zusters…".
Het idee van zo’n ’gelovig getto’ is al oud. Lees de brieven van de apostel Johannes maar eens. Hij leefde ook onder gelijkgestemden. Echter, deze
’Johannes-gemeenschappen’ bestaan niet meer. Er is geen spoor meer van te vinden. Toen konden ze de wereld al niet buitenhouden. Hoeveel moeilijker
zal dat vandaag de dag zijn!

Jezus Christus zelf was niet bang voor de wereld. "Het woord is Vlees geworden en heeft onder ons gewoond". Hoeveel goeds heeft Hij niet kunnen doen
voor zieken, lijdenden, zondaars? Daar is nabijheid voor nodig. Je moet er wel sterk voor in je schoenen staan. Kracht zoeken bij God.

Een gulden middenweg is ook hier het beste, lijkt mij: kracht en steun zoeken bij gelijkgestemden, ‘afstemmen op God’. Een dan, gesterkt, naar buiten
treden om anderen op hun weg te sterken.

M. Heemels (vervanger pastoor Mutsaerts tijdens zijn ziekte)

Martelaren van Gorcum in stripalbum

Er is een stripalbum over de martelaren van Gorcum verschenen. Het heet De Tijdelijke Dood, van tekenaar en tekstschrijver Geert de Sutter. Het verhaal
gaat over de negentien heilige martelaren van Gorcum, die op 9 juli 1572 zijn opgehangen. Zij waren slachtoffers van de godsdiensttwisten in die tijd.

Twee van de negentien martelaren komen uit deze streek. Naar Sint-Antonius is de schutterij van Boeket, die deze maand het prachtig verlopen OLS
heeft georganiseerd, genoemd. De andere heilige uit deze streek is Sint-Hieronymus.

Het stripalbum is binnenkort te koop in het Carolushuis, de verzendboekhandel van het bisdom Roermond. Bedevaartgangers naar Brielle kunnen het
daar kopen. Het heiligdom in Den Briel is deze maand en in augustus iedere middag open van een tot vijf uur.





Pagina 6

Onderwijs

Vlaggen uit met boekentassen

Overal hangen ze weer, de vlaggen met de boekentassen. Daarachter moet het toch een feestelijke boel zijn. Een diploma is behaald, een schoolleven is
beloond met het begeerde papiertje. Een paar leerlingen verkeren nog in spanning. Zij gingen deze week in de herkansing. En nu maar hopen dat ook zij
de vlag met boekentas kunnen uithangen.

Op het AOC in Nederweert slaagden 57 van de 62 eindexamenkandidaten, vier mogen een ‘her’ doen en een is gezakt. Bij Het Kwadrant in Weert, waar
ook leerlingen uit Nederweert zijn, slaagden 193 van 195 leerlingen die examen deden en twee hebben een herkansing.

De dankmis aan het einde van het schooljaar is niet alleen voor de jongens en meisjes van de basisschool. Alle scholieren zijn welkom, het doet er niet
toe of zij dit jaar eindexamen hebben gedaan of niet. Zaterdagavond dus, om zeven uur, in de kerk. Jeugdkoor De Kristalbelletjes zingt.

Priester worden?

Ben je ouder dan 16 jaar en denk je er aan priester te worden? Dan zijn jongens en mannen van harte welkom op het kennismakingsweekeinde 2-3
maart te Rolduc-Kerkrade. Rolduc is al ruim vijfentwintig jaar een goede priesteropleiding. (Uw pastoor hoort bij de groep van de eerste studenten die in
1975 aan de opleiding begon!).  Het is een gemeenschap van gebed en studie, die gewoonlijk zes jaar duurt. Voor oudere kandidaten is en verkorte route
mogelijk.

Wij hopen dat ook Nederweert voor de toekomst roepingen moge kennen zoals zovelen uit onze gemeenschap in het verleden de roepstem van God
beantwoord hebben om Hem te dienen als priester, diaken of religieuze. Voor meer informatie of aanmelding: rector J. Vries van Rolduc (tel. 045
5466810). Ook pastoor E. Mutsaerts wil graag informatie verschaffen over deze kennismakingsdagen!

Kairosopleiding

Kairos is de catechistenopleiding van het bisdom Roermond. Wie zich als leek actief wil inzetten voor parochies in Limburg, kan er over denken om
catechist of parochieassistent te worden.

Catechisten of parochieassistenten zijn vrijwilligers die pastoraal geschoold zijn en samen met priester, diakens en pastoraal werkenden veel taken in de
kerkgemeenschap kunnen opnemen. Zij leiden catechesegroepen, verzorgen de doopvoorbereiding, gaan op ziekenbezoek of bieden een luisterend oor
aan ieder die daaraan behoefte heeft. Belangrijk werk, dat niettemin de nodige vaardigheden vereist. Daarom zijn scholing en vorming van groot belang
om met meer vrucht deze taken goed te kunnen vervullen.

De Kairosopleiding  heeft inmiddels zestig kandidaten aan parochies in Limburg geleverd. De opleiding duurt gewoonlijk drie jaar met jaarlijks twintig
bijeenkomsten op zaterdag. Cursisten die de opleiding met goed gevolg af hebben, komen in aanmerking voor een officiële benoeming door de bisschop
van Roermond tot catechist of parochieassistent in een parochiecluster. Daarna is ook navorming voorzien.

Hebt u interesse of wilt u zich aanmelden, neem dan contact op met het secretariaat, mevrouw G. Lux-Zinzen (tel. 0475 386814). Aanbevolen!

Roepingen

De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig. Zend daarom Heer arbeiders naar Uw oogst. Een bede en hartenwens van Jezus om te bidden voor
roepingen in de kerk. Het gebed is daarbij het belangrijkste, voor in de deelname aan de misviering en ook in persoonlijk gebed en eucharistische
aanbidding. Graag blijf ik u oproepen om voor roepingen te bidden, opdat de kerk niet verstoken blijft van diakens en religieuzen en vooral van priesters
die Gods heil mogen bemiddelen. Komt u meebidden, vooral door de week, want dan zouden best meer mensen met ons samen de H. Mis kunnen
vieren. Maak een half uur vrij, kom samen de H. Eucharistie meevieren en ons gebed zal zeker vrucht dragen. Wees blij dat wij in onze parochie nog
iedere dag een misviering hebben! De pastoor rekent op uw biddende aanwezigheid.

Catechist worden

Catechisten of parochieassistenten zijn vrijwilligers die pastoraal geschoold zijn en samen met priesters en diakens zich kunnen ontplooien binnen de
Kerk. Zij kunnen verantwoordelijkheid op zich nemen zoals bij de doopvoorbereiding, ziekenbezoek, catechese geven aan kinderen en volwassenen. Voor
hen is er een driejarige opleiding die gewoonlijk op zaterdag (20 keer per jaar) plaats vindt. Hebt u interesse, neem contact op met mevrouw G.
Lux-Zinsen te Rolduc-Kerkrade (tel. 045-5466930) Van harte aanbevolen.

Katholiek basisboek voor volwassenen

Bij de Katholieke Bijbelstichting is een nieuw basisboek verschenen voor volwassenen, die het katholieke geloof tot in zijn Bijbelse wortels willen
begrijpen. Het voert langs kernbegrippen in de Bijbel: de geloofsbelijdenis, de sacramenten en het kerkelijk leven. Het behandelt het dagelijks
geloofsleven en het perspectief van de christen.

Het boek is zeer geschikt voor volwassenen, die alsnog katholiek willen worden en komt ook van pas voor docenten, pastores en catecheten. En als
opfrisboek voor elke gelovige.

Om het gebruik van het boek zowel individueel als voor groepen te vergemakkelijken zijn er bij elk hoofdstuk vragen gemaakt. Zo kan men persoonlijk
maar ook in een groep met mensen die het katholiek geloof willen leren kennen of willen opfrissen met het boek aan de slag. De vragen en ook de
bijbehorende antwoorden voor zover het om kennisvragen gaat zijn (gratis) te downloaden vanaf de website van de Katholieke Bijbelstichting:
www.bijbel.net (zie de link achter ’Geloof onder Woorden’).

De vertaling van de oorspronkelijk Franse uitgave is tot stand gekomen met medewerking van het Officium Catecheticum van het R.K. Kerkgenootschap
in Nederland.



ADVENT IS BEGONNEN (2015)

Kinderen hebben in groep een aantal mooie
Advents kransen gemaakt. Deze zijn tijdens
de zaterdagavondmis door pastoor gezegend
en hebben de kinderen de gezegende
kerkskrans mee naar huis genomen om
aan huis elke week voor Kerstmis een
volgens kaars aan te maken.





Op foto een groep kinderen die de
kerstkrans in het parochiecentrum samen
hebben gemaakt.
(foto: Marlies v.d. Moosdijk)


Gezocht: herdertjes, engeltjes, koningen, Maria en Jozef op kerstavond  (2015)

In de gezinsmis van Kerstavond wordt traditiegetrouw in de St. Lambertuskerk om 19.00 uur het kerstverhaal uitgebeeld door de kinderen zelf. Kinderen
die op de basisschool zitten, mogen hieraan meedoen. Ze hoeven geen tekst van buiten te leren, maar beelden uit wat er verteld wordt.

Ben je tussen de 4 en 12 jaar en vind je het leuk om met het kerstspel mee te spelen,
geef je dan op bij Pastoor Schuffelers. Maandagmiddag 21 december om 15.30 uur worden
de rollen verdeeld en de kleding gepast. Het verhaal wordt één keer geoefend in de kerk.
De dameswerkgroep helpt daarbij.

Opgeven: mail de naam, leeftijd en telefoonnummer van het kind naar
Pastoor Schuffelers pastoor@kerknederweert.nl of doe een briefje met
deze gegevens en een mailadres bij hem in de bus op Schoolstraat 2. Kinderen
die zich hebben opgegeven, kunnen op maandagmiddag 21 december
om 15.30 uur naar het parochiecentrum aan de achterzijde van de kerk gebracht
worden en rond 17.00 uur weer opgehaald worden.



Pagina 5

Dank van pastoor Mutsaerts naar aanleiding van zijn 25 jarig priester jubileum op 11 juni 2006

De parochie mag terugzien op een feestelijke dag! Velen van binnen en buiten onze
geloofsgemeenschap zijn getuigen geweest van mijn zilveren priesterfeest in onze
Sint-Lambertuskerk. Heel dankbaar ben ik voor alle gelovigen, voor allen die hebben
bijgedragen aan een feestelijke liturgie en omlijsting van mijn gedenkdag. Met mooie
begeleiding van Harmonie St.-Joseph en Schutterij St.-Antonius, een prachtige versiering bij
de hoofdingang van onze kerk en in de kerk zelf, de koren van Nederweert en Budschop,
allen die in de kerk de liturgie eerbiedig en feestelijk maakten, en de tallozen die mij de
hand drukten tijdens de geanimeerde receptie in Zaal Centraal. Allen hebben mij en mijn
familie een onvergetelijke dag bezorgd. Veel dank ook aan de kerkbesturen van Budschop
en onze parochie die zich zo zeer hebben ingezet om alles goed voor te bereiden en te
laten verlopen.

Ik ben u allen veel dank verschuldigd voor uw gebed, uw aanwezigheid in de kerk en bij de
receptie, voor de medewerking van zovelen, voor uw attenties en hartelijke blijken op deze
voor mij zo bijzondere dag.

Pastoor E. Mutsaerts

TV-toestel

Dankzij goede gaven van de parochies van Sint-Lambertus en Sint-Rochus staat er in
huiskamer van de pastorie een nieuw tv-toestel. De tv is het geschenk van de beide parochies
ter gelegenheid van mijn zilveren priesterfeest. Ik kijk niet zoveel tv, maar als ik nu kijk heb
tenminste een goed beeld. Dat kon ik van mijn vorig toestel niet zeggen, maar dat was dan
ook al een oudje. Hartelijk dank aan de goede gevers. Ik zal jaren plezier hebben van dit
geschenk.

Pastoor E. Mutsaerts
Schuttersmis (2007)

Traditiegetrouw was aan de vooravond van het OLS een schuttersmis. Liefst acht priesters
stonden aan het altaar. Hoofdcelebrant was  mgr. R. Maessen, deken van Thorn. De deken
was blij dat pastoor Mutsaerts de mis kon mee celebreren. Onze pastoor kreeg daarvoor een
hartelijk applaus van de volle kerk.

De schuttersmis was een prachtige dienst. Ouderwets lang, iets meer dan anderhalf uur, maar door de prachtige zang van Bel Canto en het muzikaal
geschal van de trompetters van leden van Harmonie St. Joseph schoot de tijd goed op. Het trommelkorps van Schutterij Sint Antonius leverde ook een
gewaardeerde medewerking aan de kerkdienst.

De kerk was prachtig versierd, waarvoor een
tiental dames van de bloemsiergroep
verantwoordelijk zijn. De ’bloemsiermeisjes’
hebben er donderdag en vrijdag vele uren
ingestoken. Bewoners van Zorgcentrum
St. Joseph en parochianen van de
St. Rochuskerk in Budschop hebben een
klein beetje mee kunnen genieten. Daar is
zondagmorgen een bloemstukje gebracht.
Ook in de Antoniuskapel in Boeket is een
fraai bloemstukje, dat tijdens de schuttersmis
onze kerk sierde, afgeleverd.

Ook de mannen achter de schermen, de kosters
hebben een waardevolle bijdrage geleverd aan de
mooie dienst. In ieder geval de eerste vijf jaar zal
er niet meer zo’n schuttersmis in onze kerk zijn,
want zo lang kan Antonius d’n Um niet winnen

v.l.n.r.: Pastoor H. Janssen, pater J. Verboogen, pastoor H. Janssen, deken mgr. R. Maessen, pastoor E. Mutsaerts, pater Fr. Mertens, kapelaan Fr.
Jongen en pastoor R. Verheggen.  (foto Smile Fotografie)

O.L.S. 2007

Schutterij St.-Antonius werkt hard aan de voorbereiding van het O.L.S. dat in de maand juli van volgend jaar in onze gemeenschap plaats vindt. Vele
gesprekken zijn gevoerd, commissies worden gevormd en vrijwilligers zullen worden gevraagd om dit oer-Limburgs gebeuren te kunnen realiseren.

De parochie zal graag haar aandeel hebben, vooral in een feestelijke Viering in de kerk aan de vooravond van het feestgebeuren. Wij hopen dat velen van
onze parochie en er buiten hun schouders eronder zetten, opdat het een feestelijke viering wordt. Graag wensen wij Schutterij St.-Antonius zegen bij de
voorbereidingen en wensen dat de oproep tot medewerking breed weerklank vindt.

St.-Antonius Boeket organiseert OLS

Om in de stijl van de kerkberichten te blijven: de kogel is door de kerk bij Schutterij St.-Antonius. De schutterij uit Boeket heeft de organisatie van het
Oud Limburgs Schuttersfeest (OLS) voor volgend jaar op zich genomen. Een hele klus. Dit karwei kan niet geklaard worden zonder de medewerking van
vrijwilligers. Honderden vrijwilligers zijn er nodig. In Stramproy waren er dit jaar vijftien- tot zestienhonderd in touw. Als de schutterij een beroep op u doet
of als u denkt dat u op de een of andere kan meewerken, meldt u aan. Na de vakantieperiode komt de organisatie op gang. Eerst nog achter de
schermen, maar niet lang daarna zullen we er meer van horen.

St.-Antonius heeft Um

We hebben afgelopen zaterdag tweemaal extra de klokken geluid. De eerste keer tegen vijf uur ‘s middags, toen Schutterij St.-Antonius op het OLS in
Stramproy d’n Um had gewonnen. De tweede maal rond acht uur ’s avonds toen de winnaars en andere leden van de schutterij een groots onthaal kregen
in Nederweert. Gefeliciteerd dames en heren van de schutterij. De klokken voor de schutterij zijn nu stil, het feestgedruis is voorbij, nu komt de
organisatie van de 101ste OLS op de eerste zondag in juli volgend jaar. Zet ‘m op!

’Collecte tijdens uitvaart is niet voor het lezen van Missen’

De collecte tijdens een uitvaartdienst is niet bestemd voor het lezen van  een of meerdere Missen voor de overledene.  De collecte is bestemd voor het
onderhoud, verwarming en verlichting van de kerk en voor pastorale diensten.

Muzikale ondersteuning bij uitvaartdiensten

Tijdens de vergadering van het kerkbestuur in april is de afspraak gemaakt dat de uitvaartdiensten in principe muzikaal worden opgeluisterd door
parochiekoren, met name het heren- en het dameskoor. In gevallen dat men kiest voor een ander koor, is overleg met de pastoor vooraf noodzakelijk.

Onze parochiekoren hebben een repertoire dat past bij het biddend afscheid nemen van overledenen. Jarenlange ervaring leert ons dat zij door tekst en
muziek zorgen voor een plechtige viering van de uitvaartliturgie. Uitzonderingen zijn mogelijk, bijvoorbeeld als de overledene bij een ander koor heeft
gezongen dat nu de uitvaartliturgie muzikaal wil ondersteunen. Neem altijd eerst vooraf contact op met de pastoor, voordat u afspraken met
muziekgroepen maakt.

Gestichte jaardienst

Bij menigeen is het onbekend wat een gestichte jaardienst inhoudt. Het wil zeggen dat men gedurende een periode van tien of twintig jaar een H. Mis
laat lezen voor de zielenrust van een overledene, op diens sterfdag of verjaardag of een andere datum. De kosten van een gestichte jaardienst bedragen
210 respectievelijk 420 euro. Het is een document dat ondertekend wordt door de stichter, het kerkbestuur en het bisdom. Vaak is het raadzaam bij het
overlijden van de laatste ouder goede afspraken te maken omtrent de Misvieringen na het overlijden van een ouder of familielid. Op de pastorie kunt u
terecht voor meer informatie. Zij rekenen op ons gebed voor hun zielenrust.

Kruisjes overledenen

Voor iedere overledene die vanuit onze kerk wordt begraven, is nu een kruisje beschikbaar. Het kruisje wordt tijdens de requiemmis geplaatst in een
passende lijst die op de communiebank staat. Na de misviering wordt het kruisje bevestigd op een hangbord achter in de kerk en blijft daar tot het einde
van het kerkelijk jaar. De houten kruisjes en het hangbord zijn gemaakt door een vrijwilliger, die wij daarvoor zeer erkentelijk zijn. De kruisjes vervangen
de bidprentjes die tot nu toe in een vitrine onder de toren te zien waren.

H. Mis door de week  (artikel weekblad 2004)

In onze parochie is er gewoonlijk iedere dag een Eucharistieviering. Gewoonlijk ’’s morgens om negen uur in de kerk, met uitzondering van de woensdag,
want dan zijn wij om half zeven ’’s avonds te gast in de kapel van Zorgcentrum Sint-Joseph.

Een vaste groep gelovigen viert de H. Mis mee. Als pastoor ben ik hen daarvoor van harte dankbaar. Anderzijds denk ik wel eens: veel meer mensen
kunnen de H. Mis meevieren om Gods genade af te smeken en de heer te danken voor Zijn zegen. Een half uur van gebed, van dankzegging, van stil
worden in jezelf, van bij de heer te zijn. Komt u met ons meevieren! U zult de rijkdom van dit half uur samen bidden ervaren als een moment van genade
dat je nadien niet graag meer wilt missen. Van harte uitgenodigd!

Kerk wereldwijd…

Dezer dagen had het missiecomité een inspirerende bijeenkomst met pater P. Cuijpers, die werkzaam is in Rome als lid van het hoofdbestuur van de
paters Salvatorianen. Hij vertelde over zijn congregatie en de uitbreiding van het geloof in het Verre Oosten. Ook de aandacht van de Kerk voor China,
waar de eerste priesters en zusters voorzichtig hun werkzaamheden kunnen beginnen. Wij ondersteunen pater Cuijpers met ons gebed en onze gaven bij
de uitbreiding van Gods Rijk op aarde. Op zijn beurt dankt hij de mensen van Groot-Nederweert voor hun ondersteuning.

Inspiratie

Inspiratie is een magazine dat maandelijks verschijnt, gebaseerd op katholieke grondslag. Dit blad wil op laagdrempelige wijze een eigentijds aanbod van
de rijkdom van ons geloof geven. Naast herkenbare thema’s over waarden en normen zijn er verhalen uit het dagelijks leven en worden p eenvoudige wijze
kerkelijke termen en gebruiken uitgelegd. Voor meer informatie kunt u bellen naar 073-6136705 of info@inspiratiemagazine.nl. Aanbevolen!

Gouden priesterfeest van pater Hans Smeets

Zondag 13 september 2009 viert father Hans Smeets mhm zijn gouden priesterfeest in onze kerk, die altijd nog een beetje zijn kerk is geweest. Hij werd
geboren in de Kerkstraat schuin tegenover de kerk op 30 juni 1932. Op 12 juli 1959 werd hij in Mill Hill bij Londen tot priester gewijd. Hij kreeg meteen
een benoeming als missionaris van Mill Hill in het bisdom Tororo in Oeganda (Afrika).

Father Smeets vierde zijn gouden priesterjubileum op 12 juli in zijn parochie Namatala. Hij wilde zijn jubileum ook vieren in zijn oude parochie
Sint-Lambertus in Nederweert samen met zijn beide zussen Mimi uit Boxtel en Gerda uit Oss.

Plechtige H. Mis
De plechtige eucharistieviering begint zondagmorgen om elf uur. Pater Hans Smeets doet de H. Mis in concelebratie met pastoor Schuffelers, enkele Mill
Hill fathers en collega-priesters die vroeger ook in Nederweert hebben gewoond. Pastoor Frans van Deursen houdt de feestpredikatie. De zang wordt
verzorgd door het gemengd koor Bel Canto.

Aansluitend aan de H.Mis is er in de kerk een receptie en wordt iedereen in de gelegenheid gesteld om de Jubilaris de hand te drukken.



2008vormselopening1
2008vormselvoorbeden3
2008vormseldec3
Bewoners van KSW "Klein schalig wonen" bezochten de kerstal (2010)
Terug naar de inhoud van deze pagina
Terug naar de inhoud van deze pagina
Terug naar de inhoud van deze pagina
Terug naar de inhoud van deze pagina
Terug naar de inhoud van deze pagina
 
 
 
 
 
 
Pagina 2

Mothers prayers

Een goed initiatief is ontstaan: moeders bidden met regelmaat voor hun gezinnen. In korte tijd zijn er verschillende gebedsgroepen ontstaan en wij willen
van harte onze sympathie uitspreken voor deze goede en belangrijke zaak: bidden voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van jonge mensen. Wij bidden in
het rozenkransgebed op woensdagmiddag, bij de aanbidding op vrijdag en in de Misviering voor deze intentie. Wellicht kan er in onze parochie een groep
van moeders het voortouw nemen. Meldt u zich bij de pastoor die graag zijn medewerking zal verlenen.

Mariakapel open

De Mariakapel in onze kerk is dagelijks geopend en velen maken er gebruik van om te bidden bij Onze Lieve Heer en Zijn Moeder, of de voorspraak van
andere heiligen in te roepen. Een ruimte van gebed, bezinning en stilte, waar iedereen welkom is, om tevens te bidden voor de intenties die je ter harte
gaan.

Loopt u gerust binnen, het omgaan met God en Zijn heiligen komt een mens altijd ten goede..Velen maken hiervan gebruik om te bidden bij de
beeltenissen van de heilige Familie, Maria, Sint-Antonius en Sint-Gerardus. U bent van harte welkom voor stil gebed, voor het meebidden van het
rozenkransgebed woensdagmiddag om drie uur, om het aansteken van een kaars. Een bezoek aan deze bijzondere gebedsruimte doet een mens echt
goed. Welkom!

Mariakapel

Het was in de Mariakapel goed te merken, dat de toegang enige dagen lastig was door de afsluiting van een stukje Kerkstraat. De opbrengst van het
kaarsengeld en giften was in een week tijd bijjna tweehonderd euro minder dan anders.

De Mariakapel is nu weer gewoon geopend, van acht uur ’s morgens tot de avondmis van zeven uur. Op woensdagavond is geen H. Mis en sluit de kapel
om zes uur.

Bloemen in Mariakapel

Bijna iedere week ligt er wel een bos bloemen in de Mariakapel. Soms ook wel meer. De bloemen worden in vazen gedaan en bij het Maria-altaar gezet. Omdat de kapel
een paar keer per dag gecontroleerd wordt, blijven de bloemen nooit lang zonder water. Dank u wel aan de onbekende gevers. En…goed voorbeeld doet goed volgen!

Dank voor de bloemen

In de Mariakapel laten bezoekers nogal eens bloemen achter. De kosters zorgen voor een goede plaats en verversen regelmatig het water. Hartelijk dank
hiervoor. Kaarsen en bloemen horen bij Maria.

Jongerenkoor Voices moet stoppen

Jongerenkoor Voices heeft het kerkbestuur bericht dat het per 1 januari 2008 stopt. Dirigente Lieke Smeets kan zich door studie en werk niet meer voor
honderd procent inzetten voor het koor. Een vervanger is op dit moment moeilijk te vinden. Bij het besluit om te stoppen speelt ook mee dat enige
koorleden zich ook niet meer voor honderd procent kunnen geven. Enige leden moeten bedanken omdat zij wegens studie buiten Nederweert gaan
wonen en anderen hebben werk. Hierdoor daalt het aantal leden tot tien of minder.

Het bestuur van Voices overweegt in juli/augustus van dit jaar tot een herstart te komen.

Afscheid ouderenkoor 2010

Het Ouderenkoor Sint-Lambertus heeft tijdens de H. Mis op de jaarlijkse vrijwilligersavond voor het laatst gezongen. Er waren te weinig mensen over om
te zingen. In de loop der jaren zijn er tachtig leden geweest. Pastoor Schuffelers sprak niet alleen over een afscheid, maar ook over uitbreiden. De leden
van ouderenkoor kunnen zich nu tijdens de HH. Missen over de hele kerk verdelen en meezingen.

Herenkoor

Het herenkoor kon fris en jong bloed gebruiken. Het jongste lid wil een cursus Gregoriaans gaan volgen, maar zou graag met een lid van het herenkoor
daar naartoe gaan.

Wie met het herenkoor wil meezingen, kan zich aanmelden op de pastorie of bij een van de leden van het koor. Aanmelden houdt niet de verplichting
in om de cursus Gregoriaans te gaan volgen. Het koor repeteert op donderdagavond in het parochiecentrum. Loop daar eens binnen voor een
kennismaking.

Gratis vakantie

In 2004 is opgericht de Stichting Minima Dekenaat Weert. Deze stichting beschikt over twee chalets in Zuid-Limburg. De stichting stelt deze gratis ter
beschikking voor een vakantie aan mensen uit het dekenaat Weert, met respect voor iedere geloofsovertuiging, die het moeilijk hebben en tot rust willen
komen. De chalets zijn van alle gemakken voorzien en volledig ingericht. Op de camping is een zwembad, zijn er winkels etc. Als het nodig is, wordt u
gratis er naartoe gebracht. Wilt u meer informatie, bel naar het parochiekantoor van de Sint-Martinusparochie te Weert, op werkdagen tussen 10.00 en
12.30 uur, en vraag naar de heer Ton Leenen (tel. 532110). Hij zal u graag meer informatie verschaffen.

Zuster Anima herkozen als generaal-overste

Zuster Anima Christi van Eijk, die vroeger langdurig in Nederweert verbleef en daar regelmatig terugkeert, is afgelopen week opnieuw herkozen tot
generaal-overste van de Dienaressen van de Heer en de maagd van Matará. De 40-jarige religieuze gaat nu voor de derde termijn deze wereldwijde
zustercongregatie vanuit Rome leiden.

Zuster Anima werd op haar 28ste gekozen tot generaal-overste voor een termijn van zes jaar. Toen die verstreken was, werd de Nederweertse herkozen
voor een tweede termijn. Volgens de statuten is een derde termijn eigenlijk niet mogelijk, maar de bisschop die toezicht op de congregatie houdt, gaf
dispensatie.

De Servidoras del Seň y de la virgin de Matará vormen de vrouwelijke taak van de Religieuze Familie van het Mensgeworden Woord. Deze congregatie
werd in 1984 in Argentinië door pater Carlos Miguel Buela gesticht. Inmiddels heeft de congregatie in ruim twintig landen kloosters gesticht. In ons land
zijn vier kloosters, waarvan twee in Limburg (Brunssum en Valkenburg).

Het aantal blauwe zusters, die ook wel zo genoemd worden naar hun felblauwe habijt, is wereldwijd meer dan zevenhonderd.

Christelijke opvoeding

Kinderen opvoeden is een uiterst belangrijke taak. De opvoeding bepaalt voor een groot gedeelte hoe je als volwassen mens door het leven zult gaan. De
belangrijkste ingrediënten voor een evenwichtige opvoeding zijn veiligheid, aandacht en waardering, gezelligheid, discipline, een morele en godsdienstige
opvoeding.

Veiligheid: groeien naar volwassenheid is voor een kind onmogelijk, wanneer het zich niet veilig voelt.. Een kind heeft de rust en warmte van een kalme
omgeving nodig. Onrust maakt een kind zenuwachtig, gespannen en gauw geïrriteerd. Die veiligheid vindt een kind meestal op de eerste plaats bij zijn
moeder. Het hecht zich aan haar, leert een binding te leggen. En die kwaliteiten heeft het nodig om later relaties met anderen aan te knopen. Ruzies
tussen ouders, spanningen e.d. worden door een kind – al dan niet bewust – geregistreerd en geven het een gevoel van onveiligheid met alle gevolgen
voor zijn verdere ontwikkeling.

Aandacht en waardering: hoofdpijlers voor een harmonieuze opvoeding! Elk kind is de moeite waard en moet om zichzelf gewaardeerd worden. Door hun
waardering uit te drukken in woord en gebaar zullen kinderen echt het gevoel krijgen dat zij waardevol zijn en heel welkom binnen het gezin.

Gezelligheid: een gezin moet gekenmerkt worden door een open, hartelijke en gezellige sfeer. Waar gezinsgenoten met elkaar dingen samen doen en
bespreken. Waar een gezellige inrichting van het huis is. Waar enerzijds geen wanorde heerst maar ook geen overdreven ordelijkheid en waar ook
gelachen wordt en de positieve sfeer overheerst.

Discipline: het klinkt misschien ouderwets, maar flinkheid en discipline zijn onontbeerlijk voor een gezonde opvoeding. Kinderen moeten geen watjes of
doetjes worden. Op een goede wijze moeten zij kunnen omgaan met tegenslagen en frustraties. Zij moeten hun emoties de baas weten te blijven. Een
daarvoor is (zelf)discipline nodig.

Morele en godsdienstige opvoeding: het bijbrengen van morele en godsdienstige waarden is een hoofddoel van elke opvoeding. Het is belangrijk om het
geweten van een kind goed te vormen. Dat kinderen weet krijgen van de belangrijkheid van trouw, betrouwbaarheid, eerlijkheid, bescheidenheid en
werkzaamheid. Ook dat het gebed er zijn vaste plaats inneemt: in het gezin en in de kerkgang. Om thuis samen te bidden en samen de Eucharistie in
het weekeinde mee te vieren, tot dankzegging en voor verkrijging van Gods zegen.

Ouders en opvoeders mogen altijd een beroep doen op de Kerk om hen bij te staan in de vorming van jonge mensen tot gelukkige christenmensen.

Pastoor E. Mutsaerts

Liturgische kleuren

Van oudsher zien wij in de liturgie verschillende kleuren bij de HH. Diensten. De kleur wit wordt gebruikt in de vieringen van Pasen en Kerstmis, op
feesten en gedachtenissen van Christus, behalve die van Zijn lijden. Ook wordt de kleur wit gewoonlijk gebruikt op feesten van Maria en de heilige
engelen alsmede de heiligen die niet-martelaar zijn. Rood is de kleur die wordt gebruikt op Passiezondag en Goede Vrijdag, op pinksterzondag en bij de
vieringen van het lijden van Jezus. Op de feesten van apostelen en evangelisten en de gedachtenissen van de martelaren wordt ook de kleur rood gebruikt.

Groen wordt gebruikt in de liturgische diensten van de gewone tijd door het jaar. Voor de advent en de veertigdagentijd wordt de ingetogen kleur paars
gebruikt. Ook draagt een priester vaak een paars kazuifel bij uitvaartdiensten. De kleur bij requiemvieringen is gewoonlijk paars of zwart. Tenslotte: op de
zondagen Gaudete (derde zondag van de advent) en Laetare (vierde zondag van de veertigdagentijd) kan de kleur roze gebruikt worden. 

Liturgische gewaden

Gewoonlijk draagt een priester in de misviering de volgende liturgische kleding: een albe, als het ware een wit onderkleed, bijeengehouden door een
cingel (liturgisch koord). Altijd draagt hij een stola die afhangt over zijn schouders in de liturgische kleuren van de dag, met in dezelfde kleur het kazuifel,
een bovenkleed. De gewaden stammen in wezen uit de oude Romeinse tijd, toentertijd kleding van de gezagsdragers. Bij andere diensten draagt een
priester in plaats van een kazuifel een koorkap, ook wel pluviale genoemd.

Ziekenzalving

Ik kom nogal eens vragen over de ziekenzalving tegen. Mag ik ze hier een keer op een rijtje zetten en een voor een beantwoorden.

Wat is het verschil tussen bedienen, laatste oliesel, sacrament van de zieken en ziekenzalving? Er is geen verschil. De term ziekenzalving is het officiële
woord.

Vroeger kreeg je de ziekenzalving meestal vlak voor het sterven. Is dat nog zo? Dit sacrament is er voor mensen die weten dat ze ernstig ziek zijn en dat
ze vermoedelijk aan die ziekte zullen sterven. Ze hoeven dus niet te wachten tot het laatste moment.

Wie kan de ziekenzalving geven? Alleen een priester kan iemand dit sacrament geven.

Waarom is dit sacrament zo belangrijk voor een zieke? Door de ziekenzalving krijgt iemand kracht van God om zijn ziekte te dragen. Soms draagt het bij
aan iemands genezing. De apostel Jocobus, die er in de bijbel over schrijft, vermeldt dat het ook zondevergevend is.

Wat raadt u aan? Mijn advies  is altijd om niet te lang te wachten. Dan is de zieke nog vaak helder van geest. Dan kunnen de familieleden – als zij dat
willen – allemaal aanwezig zijn. Dan krijgt de zieke de kracht die hij bij zijn ziekte nodig heeft. En dat loopt hij of zij niet het risico dat er moeilijk op tijd
een priester gevonden kan worden.

Pastoor E. Mutsaerts

Lectuurschap

Aan de achterste bank in de kerk is een leesplank bevestigd waarop u de nodige lectuur aantreft met informatie over actuele kerkelijke zaken. Ook zijn
er kleine gebedsboekjes te verkrijgen voor een geringe bijdrage. Er ligt ook een prachtig boekje over Sint-Lambertus, patroon van onze kerk (kosten 3
euro), geschreven door een historicus. Kijkt u gerust eens en neemt kennis van de literatuur die ons geloofsleven en kennis verdiept. Aanbevolen!

GOEDE CHRISTELIJKE LITERATUUR

Het bisdom Roermond heeft sinds kort het Carolushuis, een verzendboekhandel. In de nieuwe catalogus vindt U een rijk aanbod van bijbels,
gebedenboeken, catechese, werken op het gebied van liturgie,theologie, filosofie of naslagwerken over kerkelijke kunst. U kunt de catalogus aanvragen
via tel. 0475- 386825. Ook kunt u bestellen via email: carolushuis@bisdom-roermond. nl of kijk op: http://www.carolushuis.nl



Terug naar de inhoud van deze pagina


Kerststal met bewegende beelden in Lambertuskerk s middags open (2015)

Pastoor Schuffelers legt op kerstavond donderdag 24 december) tijdens de nachtmis van elf-uur het kindje Jezus in de kribbe in de kerststal met de bewegende beelden. Dan gaan ook de lichtjes in de stal aan.
De beelden kunnen na de mis in werking worden gesteld. Dan zaagt de timmerman weer, speelt de herder op zijn doedelzak spint een vrouw achter een spinnewien  en komt het water uit de waterput. Een knikengeltje betuigt vriendelijk zijn dank voor de centjes.
De beelden zijn een minuutje in werking na inworp van een muntje van 50 eurocent of een euro. De opbrengst is voor de kerk, die in deze kersttijd extra kosten heeft aan verlichting en verwarming, omdat de kerk iedere middag open is ter bezichtiging van de kerststal.
Behalve de gezinsmis is er in de Lambertuskerk op kerstavond ook een nachtmis, die om elf uur begint. De zang wordt verzorgd door Bel Canto. Na de nachtmis is de kerststal ook  open. Tijdens de mis van zeven uur zingt dameskoor Cantantes.
De kerststal is te bezichtigen van Kerstmis tot en met oudjaarsdag van twee uur tot half vijf ’s middags en ook tot ongeveer een half uur na de missen.

Hieronder treft u een aantal foto's aan waar de vrijwilligferrs bezig zijn met de bouw van de Kerststal.
Om de foto vergroot in beeld te krijgen klik daar dan op.





























Bouw kerststal 2015 (1)
Bouw kerststal 2015 (2)
Bouw kerststal 2015 (3)
Bouw kerststal 2015 (4)
Bouw kerststal 2015 (5)
Bouw kerststal 2015 (6)

27 COMMUNIECANTJES ONTVINGEN IN 2017 DE EERSTE HEILIGE COMMUNIE

Hieronder enkele foto's van de viering die op  zondag 21 mei 2017 plaats had. (Foto studio TON)

































Double click to edit
Terug naar de inhoud van deze pagina

INHOUD VAN DEZE RUBRIEK

Publicaties en dergelijke betreffende pastorale zaken. In de verschillende pagina's hieronder worden slechts enkele zaken genoemd.

Pagina 1
Kerstmis 2012
Katholiek in Limburg
Doopsel
Inzegening woning
Rozenkrans bidden

Mariakapel
Ouderen- en Jongerenkoor
Herenkoor zoekt leden

De eerste Heilige Communie
Heilig Vormsel

Trots op kerktoren
Spreekuur pastoor
Kerkbezoek
Weesgegroet

25 jaar priester
Schuttersmis OLS
Collecte tijdens uitvaart
Gestichte jaardienst
H. Mis door de week
Liturgische kleuren
Ziekenzalving

Onderwijs
Priester worden (roepingen)