ALGEMEEN

Harmonie drie zondagen paraat voor communicanten

Op drie zondagen is Harmonie St. Joseph aangetreden om de eerste-communicanten van school of
te halen en te begeleiden naar de kerk. Afgelopen zondag was basisschool De Kerneel als laatste
aan de beurt.  Ze doen het toch maar ieder jaar, de muzikanten van de harmonie. Zij hebben hun
zondagmorgen er voor over. Bedankt harmonie. Volgend jaar weer.

H. Mis door de week

In onze parochie is er gewoonlijk iedere dag een Eucharistieviering met uitzondering van de
woensdag.  Gewoonlijk s-avonds om negentien uur in de Mariakapel en op maandag in het
"Zorgcentrum St. Joseph" aan Brugske Nederweert. Op zaterdag (18 uur) en zondag (10.30 uur) in
de grote kerk.

Een vaste groep gelovigen viert de H. Mis mee. Als pastoor ben ik hen daarvoor van harte
dankbaar. Anderzijds denk ik wel eens: veel meer mensen kunnen de H. Mis meevieren om Gods
genade af te smeken en de heer te danken voor Zijn zegen. Een half uur van gebed, van
dankzegging, van stil worden in jezelf, van bij de heer te zijn. Komt u met ons meevieren! U zult de
rijkdom van dit half uur samen bidden ervaren als een moment van genade dat je nadien niet graag
meer wilt missen. Van harte uitgenodigd!

HEILIGE MIS OP MAANDAG    

In het oude St. Joseph was er naast de heilige Mis op zondag ook op woensdagmorgen een heilige
Mis welke door de pastoor van de Lambertuskerk werd verzorgd.
Vanwege de nieuwbouw verhuisden de meeste bewoners van St. Joseph naar de Weijer. Een aantal
bewoners bleef echter in Nederweert in een van de nieuwe appartementen. Voor de meesten van hen
was het niet mogelijk om voor de heilige Mis naar de Lambertuskerk te gaan. Bovendien waren de
meeste bewoners van de aanleunwoningen ook gewend naar de heilige Mis in St. Joseph te gaan en
gold zeker voor een deel van hen dat het niet mogelijk was om voor de heilige Mis naar de
Lambertuskerk te gaan. Omdat voor deze mensen dus twee mogelijkheden om de heilige Mis te
vieren wegvielen en zij dus verstoken zouden blijven van het vieren van de heilige Mis, werd er een
oplossing gevonden in het vieren van de heilige Mis op vrijdagmiddag, eerst in een ruimte bij de
aanleunwoningen en later in de eetruimte bij de Agneshof. Deze viering werd verzorgd door de pastoor
van de Lambertuskerk. Het betekende wel een extra viering, maar het deed goed om deze toch
behoorlijke groep van zo’n dertig mensen de heilige Mis te kunnen aanbieden. En men kwam dan ook
heel trouw.
Met het klaarkomen van de nieuwbouw van St. Joseph ontstond een nieuwe situatie. We konden met
bovengenoemde groep niet meer terecht in de Agneshof. Verder zijn de mogelijkheden in de
nieuwbouw van St. Joseph veel beperkter. Alleen bij bijzondere gelegenheden als Kerstmis, Pasen en
Allerheiligen kan gebruik gemaakt worden van de grote ruimte van het restaurant voor het vieren van
de heilige Mis. Daarbuiten is alleen de personeelsruimte bij de aanleunwoningen beschikbaar en dan
ook nog beperkt. Het is bovendien niet zo’n grote ruimte. Daarom is besloten dat er in deze ruimte op
vrijdagavond een viering is, die alleen bedoeld is voor bewoners van St. Joseph.
Dit betekent dat dus voor bovengenoemde groep geen gelegenheid meer was voor het vieren van de
heilige Mis. Daarom hebben we gezocht naar een oplossing. Er bestaat nu de mogelijkheid om op
maandagavond om 19.00 uur in de personeelsruimte bij de aanleunwoningen de heilige Mis te vieren.
Deze zal verzorgd worden door de pastoor van de Lambertuskerk. Op de eerste maandag van de
maand wordt de viering verzorgd door de Derde Orde en voorgegaan door hun eigen priester. Dit
betekent dat de avondmis op maandagavond in de Lambertuskerk komt te vervallen. Wil men vanuit
de parochie op maandagavond de heilige Mis bijwonen dan kan men aansluiten bij de viering bij de
aanleunwoningen. De personeelsruimte is te bereiken via de ingang bij de aanleunwoningen. We
zullen hiermee starten in de maand november. Dus vanaf maandag 4 november is de avondmis op
maandag niet meer in de Lambertuskerk maar bij de aanleunwoningen van St. Joseph en wel om
19.00 uur.
Pastoor Schuffelers

Rozenkransgebed

Het is onze gewoonte om elke dag de rozenkans te bidden. We willen de gelegenheid scheppen om
dit samen met parochianen te doen. Daarom zal op dinsdag, donderdag en vrijdag voorafgaande
aan de avondmis om 18.30 uur gelegenheid zijn om samen de rozenkrans te bidden. Op
donderdag zal dit tijdens de tweede helft van de aanbidding zijn.

Computerscherm geeft bladzijden Laus Deo aan
Voor in de kerk op het priesterkoor vlakbij het grote Heilig Hartbeeld is een display ofwel een
computerscherm aangebracht. Hierop worden de bladzijden uit het grote kerkboek Laus Deo vermeld,
zodat kerkgangers gemakkelijk de teksten kunnen volgen en de liederen meezingen. De kosters
krijgen nog een kleine instructie voor de bediening van het scherm.

Gespreksavonden voor mensen die willen gaan trouwen "Huwelijksvoorbereiding"
Voor paartjes die willen gaan trouwen worden in samenwerking met het Centrum voor Huwelijk en
Gezin van het bisdom huwelijksvoorbereidingen verzorgd in diverse dekenaten. Deze bestaan uit
drie gespreksavonden en staan onder leiding van een echtpaar en een priester. Deze worden op
verschillende plaatsen georganiseerd. Bij voldoende deelname worden deze avonden ook verzorgd
in het parochiecentrum bij de St. Lambertuskerk Nederweert op 8, 15 en 22 april 2013. Is het aantal
aanmeldingen niet voldoende dan worden deze elders in het dekenaat Weert verzorgd. Omgekeerd
is ook mogelijk dat bijeenkomsten in onze parochie worden verzorgd waar ook paren van die
andere parochies bij ons deelnemen.

Voor meer informatie en voor deelname kunt u contact opnemen met pastoor Schuffelers,
Schoolstraat 2, 6031 CW  Nederweert. telefoon 0495-631317. U kunt ook per  e-mail contact
opnemen met pastoor Schuffelers. 

De avonden zijn doorgaans tussen 20.00 uur en 22.00 uur. Het is de bedoeling dat huwelijksparen
alle drie de avonden deelnemen. Kijk voor wijze van opgeven en voor een overzicht van de data en
locaties op  www.huwelijkengezin.nl bij button "bruidsparen".

Openingstijden MARIA-KAPEL

Iedere dag is de Maria-Kapel geopend van  09.00 uur - 18.00 uur. U bent er welkom om Onze Lieve
Heer te begroeten en in stilte uw noden aan te bevelen; om een kaars op te steken bij Maria en haar
voorspraak in te roepen. Ook bent u in de gelegenheid om bloemen in een emmer achter te laten die
vervolgens een plaats krijgen in de Maria-Kapel dank!

Bloemen in Mariakapel

Bijna iedere week ligt er wel een bos bloemen in de Mariakapel. Soms ook wel meer. De bloemen
worden in vazen gedaan en bij het Maria-altaar gezet. Omdat de kapel een paar keer per dag
gecontroleerd wordt, blijven de bloemen nooit lang zonder water. Dank u wel aan de onbekende
gevers. En…goed voorbeeld doet goed volgen!

Opheffing Kerkbestuur

Nu met ingang van 1 januari 2014  valt de Parochie onder het bestuur van de Parochiefederatie
(Budschop, Eind, Nederweert en Ospel)  zal met ingang van die datum het kerkbestuur worden
ontbonden. Dat wil zeggen dat alle nog zittende kerkbestuursleden vanaf dan niet meer in functie
zijn als lid van het kerkbestuur. Vanaf 1 januari 2014 zal er per parochie een Parochiecommissie
(raad) gaan functioneren. Wie daar zitting hebben kunt u lezen in de index in de rubriek Algemeen.

Opleiding catechist

Het nieuwe studiejaar van de catechistenopleiding Kairos in Roermond start in september. Kairos
biedt een opleiding tot catechist met ter afronding een kerkelijke zending in een Limburgse parochie
of instelling. Sinds vorig jaar is het ook mogelijk om losse cursussen en modules voor eigen
geloofsovertuiging te volgen.

PUBLICATIES van eerder verschenen berichten

   INHOUD van deze pagina


Stichting Kruisen en Kapellen bestaat zestig jaar

Onze provincie telt meer dan drieduizend  kruisen en kapellen. Ze staan langs de kant van de weg, in het bos of in het veld. En ook wel midden stad of
dorp.
Bij gelegenheid van het 60-jarig jubileum van de Stichting Kruisen en Kapellen is de regionale tv-zender L1 op de zondagavonden bezig aan een
negendelige serie over kruisen, kapellen en Lourdesgrotten.  Er is ook een wandelgids langs kruisen en kapellen uitgegeven.  Deze is te bestellen bij
de boekenzaak van het bisdom (e-mail: www.carolushuis.nl).

Parochiegids 2000

De parochiegids 2000 blijft met uitzondering van de bladen 2 tot en met 6 actueel. U kunt deze gids downloaden. Deze treft u aan in de rubriek
ARCHIEF en verfvolgens te kiezen voor de pagina PAROCHIEGIDS 2000. De pagina's 2 t/m 6 worden ieder jaar actueel gehouden in het jaarverslag. Dat
jaarverslag treft u aan in dezelfde rubriek in de pagina JAARVERSLAGEN.

Flesjes wijwater

Er bestaat al langer de mogelijkheid om flesjes met wijwater mee naar huis te nemen. Deze flesjes staan in de Mariakapel. Er wordt daarbij gevraagd
om de lege flesjes terug te zetten in de Mariakapel, zodat wij ze weer met wijwater kunnen vullen. In de praktijk blijkt daarvan echter weinig terecht te
komen. Dit is jammer, want tot nu toe hebben wij de flesjes van een sponsor gekregen,  maar het is de vraag of dit naar de toekomst toe mogelijk blijft.
Als deze mogelijkheid eindigt moeten wij de flesjes dus gaan betalen en dit wordt dan wel een kostbare zaak. Het zou jammer zijn als wij dan zouden
moeten besluiten om deze dienst te beëindigen. We kunnen dit echter op een eenvoudige manier voorkomen door de lege flesjes van nu af in de
Mariakapel te zetten. Laten we ons daar samen voor inzetten

GLAS IN LOODRAMEN

Wij zijn zo gewend aan de glas in loodramen in onze kerk dat het nauwelijks opvalt hoe mooi ze zijn. Niet alle ramen hebben een mooie afbeelding.
Het zou mooi zijn dat alle ramen van een afbeelding zouden worden voorzien. Hoe graag wij dat ook zouden wensen, moeten wij daar niet bij stil
blijven staan omdat dit niet betaalbaar is, tenzij er “schenkers” zijn, zoals in het verleden ook meerdere glas in loodramen zijn geschonken. Hoe mooi
dat de ramen zijn kunt u vanuit de kerk zien, maar ook  op onze website.
www.kerknederweert.nl  Onder de rubriek “Monument” staat een pagina “Glas in lood”. Daar staan de ramen mooi afgebeeld met omschrijving er
bij. Best de moeite waard om er eens naar te kijken.
Gebleken is dat de mooie glas in loodramen op niet al te lange termijn een grote restauratiebeurt nodig hebben. Volgend jaar 2014 loopt het
tienjarig onderhoudsplan af en zijn wij nu bezig met het opmaken van een meerjarenplan, waarvan de glas in loodramen de grootste post is. Wij
zullen voor dat onderhoud weer extra gelden bijeen moeten zien te schrapen omdat dit uit het normale budget, niet te betalen is. Het lood van de
ramen is zo kort geworden dat op niet te lange termijn een restauratie nodig is. Wachten tot het glas er uit valt is geen optie. Wij moeten dus gaan
plannen.
Zodra de plannen en de kosten bekend zijn zullen wij hier nader op terug komen. Ondanks dat hoeft u niet te wachten met een bijdrage voor het glas
in lood, maar kunt u nu al uw bijdrage doen met vermelding “glas in lood” op rekening nr. 1355.07.227 ten name van de St. Lambertusparochie.
Dank u.

Antonius van Padua  was zelf zijn psalmenboek kwijt  

Deze week vrijdag 13 juni viert de kerk de gedachtenis van H.-Antonius van Padua. Deze heilige, die leefde van 1195 tot 1231, staat bekend als de
patroon van de verloren voorwerpen. Het is een bekend gebedje: Heilige Antonius, beste vrind, maak dat ik mijn…vind.
Er zijn verschillende verhalen, waarom  Antonius van Padua de patroon van de verloren voorwerpen is. Hij zou eens een kostbaar boek, een
psalmenboek, zijn kwijt geraakt. Hij gebruikte het om zijn medebroeders in opleiding te onderwijzen. In het boek stonden persoonlijke aantekeningen.
In die tijd waren boeken de vrucht van – letterlijk – monnikenwerk. Ze waren met de hand geschreven, vaak met versierde (begin)letters. Deze boeken
waren een kapitaal waard.
Antonius was door het verlies van zijn boek zo in verlegenheid gebracht, dat hij vurig bad om het verloren voorwerp terug te krijgen. Niet lang
daarna meldde zich een uitgetreden Franciscaner medebroeder met het boek. Hij had het boek meegenomen, maar er spijt van gekregen. Hij bracht
het terug naar Antonius
H.- Antonius van Padua wordt vaak afgebeeld met een kindje op zijn arm en veelal met een boek (het verloren boek?). In onze Mariakapel staat ook een
beeld van Antonius. Hij stierf op 13 juni 1231 in Padua. Binnen een jaar werd hij al heilig verklaard, sneller dan een paus.
Op zaterdagavond 3 oktober 2015 in Lambertuskerk
Slavisch-Byzantijns koor zingt ook in Nederlands

Het Slavisch-Byzantijns Koor Anastasis luistert zaterdagavond 3 oktober de avondmis in de Sint-Lambertuskerk te Nederweert op. De 26 zangers en
zangeressen uit Zuid-Limburg  zingen liederen uit de Slavisch-Byzantijnse liturgie volgens de Romeinse ritus. Het koor staat onder leiding van Harry
Custers. Het repeteert in Maastricht en in Heerlen.

Anastasis betekent wederopstandig van Christus, een
gebeurtenis die met Pasen wordt herdacht. In de
Slavisch-Byzantijnse liturgie is Pasen het voornaamste  feest
van het jaar. Voor het koor heeft de naam Anastasia ook
een symbolische betekenis, omdat het koor in 1960 is ’
opgestaan’ uit een groep zangers. Sinds 1965 zingt het
koor Slavisch-Byzantijnse muziek.

Net als in de Slavisch-Byzantijnse voert Anastasia de meeste
liederen uit als samenhang, niet tussen de priester en het
koor maar tussen voorzangers en het koor. De vaste
voorzangers zijn rector Gubbels uit Heerlen en pastoor
Delahaije van het conservatorium in Maastricht.
Dirigent Harry Custers was vroeger directeur van dit
conservatorium.

Door de vertalingen van Patrick Creyghton kunnen de vaste
liturgische gezangen van de mis in het Nederlands
gezongen worden. De vertalingen zijn al vijftig jaar geleden
gemaakt. De wisselende gezangen worden in het Kerk-Slavisch                               Het koor Anastasia zingt zaterdag 3 oktober in de Lambertuskerk.
gezongen.

De zaterdagavondmis op 3 oktober in de Lambertuskerk begint om zes uur.
Ziekenhuisbezoek
Er wordt wel eens de opmerking gemaakt: ‘Waarom is de pastoor niet bij mij op bezoek geweest toen ik in het ziekenhuis lag.’ Een heel begrijpelijke
opmerking, die nog eens versterkt wordt doordat pastoor Koumans wel regelmatig in het ziekenhuis aanwezig is. Zijn regelmatige aanwezigheid heeft te
maken met zijn bijzondere verbondenheid met het ziekenhuis, waardoor hij ook inzage heeft in het patiëntenbestand. Deze mogelijkheid heb ik helaas
niet. Even leek het erop dat het toch mogelijk werd om gegevens van opgenomen parochianen te verkrijgen. Maar net toen wij een doorstart van de
ziekenbezoekgroep hadden gepland, werd ik met de onaangename verrassing geconfronteerd dat men mij toch de gegevens van de opgenomen
parochianen niet kon verstrekken op grond van de Wet op de privacy. Dit betekende dat de doorstart van de ziekenbezoekgroep afgeblazen moest
worden. Dit betekent echter niet dat wij de zieken niet zouden willen bezoeken. Maar als wij niet weten dat een parochiaan in het ziekenhuis is
opgenomen, kunnen we hem ook niet verblijden met een bezoek. We zijn afhankelijk van een berichtje van de familie dat iemand is opgenomen. Dan
zullen we zeker ook de betreffende parochiaan opzoeken. We willen dus iedereen oproepen ons door te geven als een parochiaan in het ziekenhuis is of
wordt opgenomen en men behoefte heeft aan een bezoek. U kunt dit doorgeven aan de pastoor 631317 of het parochiecentrum 625887.

Wenst u "ziekenbezoek"?

Wie is opgenomen in het ziekenhuis of verblijft in het verpleeghuis en graag bezoek wil hebben van pastoor Schuffelers, kan zich melden op de pastorie
of tijdens het spreekuur (maandag, woensdag, vrijdag 10.00-11.00 uur) in het parochiecentrum. Familieleden of bekenden van patiënten of bewoners van
het verpleeghuis kunnen ook iemand aanmelden voor bezoek. Om redenen van privacy verstrekken ziekenhuizen geen gegevens meer van opgenomen
patiënten.

Het aanmelden voor het ziekenbezoek geldt voor inwoners van de drie parochies, waarvan pastoor Schuffelers pastoor is.

Ziekenzalving

Ik kom nogal eens vragen over de ziekenzalving tegen. Mag ik ze hier een keer op een rijtje zetten en een voor een beantwoorden.

Wat is het verschil tussen bedienen, laatste oliesel, sacrament van de zieken en ziekenzalving? Er is geen verschil. De term ziekenzalving is het
officiële woord.

Vroeger kreeg je de ziekenzalving meestal vlak voor het sterven. Is dat nog zo? Dit sacrament is er voor mensen die weten dat ze ernstig ziek zijn en dat
ze vermoedelijk aan die ziekte zullen sterven. Ze hoeven dus niet te wachten tot het laatste moment.

Wie kan de ziekenzalving geven? Alleen een priester kan iemand dit sacrament geven.

Waarom is dit sacrament zo belangrijk voor een zieke? Door de ziekenzalving krijgt iemand kracht van God om zijn ziekte te dragen. Soms draagt het
bij aan iemands genezing. De apostel Jocobus, die er in de bijbel over schrijft, vermeldt dat het ook zondevergevend is.

Wat raadt u aan? Mijn advies  is altijd om niet te lang te wachten. Dan is de zieke nog vaak helder van geest. Dan kunnen de familieleden – als zij dat
willen – allemaal aanwezig zijn. Dan krijgt de zieke de kracht die hij bij zijn ziekte nodig heeft. En dat loopt hij of zij niet het risico dat er moeilijk op tijd
een priester gevonden kan worden.
Pastoor

Ziekencommunie
 
Eerste vrijdag van de maand brengt de pastoor de ziekencommunie rond. Indien u deze wilt ontvangen, kunt u zich melden bij het parochiekantoor of bij
de pastoor zelf (zie hiervoor).

Zieken die thuis moeten blijven of thuiszittenden kunnen thuis de Heilige Communie ontvangen. Zij of familieleden kunnen zich bij de pastoor op de
pastorie of tijdens de spreekuren in het Parochiecentrum op maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen opgeven. U kunt ook contact opnemen met pastoor
Schuffelers tel. 0495-631317.

Huiszegening

De laatste tijd zijn er veel huizen en appartementen in Nederweert gebouwd en in gebruik genomen. Een mooi gebruik is het om Gods zegen te vragen
middels een huiszegening door een priester. De pastoor is graag bereid een gebed te komen uitspreken en uw nieuwe behuizing onder Gods zegen te
stellen. Een bericht naar de pastorie is voldoende! De pastoor is graag bereid om thuis zegen te vragen over het nieuwe huis en de bewoners en allen die
te gast zijn. Een telefoon naar de pastorie (tel. 6231317) is voldoende.
Huisbezoek

Zeker de ouderen onder ons kennen nog de tijd dat priesters regelmatig op huisbezoek gingen. De tijden zijn inmiddels veranderd. Niet dat priesters niet
meer op huisbezoek willen gaan, maar de beschikbare tijd voor huisbezoeken is steeds minder geworden., dit zeker ook voor de priesters zelf.
Daarnaast is de omvang van de parochies die een priester moet bedienen, ook groter geworden, waardoor het ook moeilijker wordt te onderkennen waar
een huisbezoek noodzakelijk is.

Daarom zou ik willen oproepen om zelf contact op te nemen met de pastoor als u behoefte hebt aan een huisbezoek. Dit geldt ook voor mensen die in
het ziekenhuis worden opgenomen en daar graag bezoek zouden willen hebben van de pastoor of iemand van de parochie. We zijn helaas van deze
signalen afhankelijk om te weten waar ons bezoek gewenst is.

Pastoor R. Schuffelers

Parochie nieuws op website

Wij willen nogmaals wijzen op het bestaan van de parochie website www.kerknederweert.nl Op elke woensdag worden de kerkberichten
geactualiseerd. Dat wil zeggen dat u dan de kerkberichten voor de komende twee weken kunt lezen. Actueel parochie nieuws wordt, voor zover dit er
is, dagelijks bijgewerkt. Is er iemand overleden dan wordt dit, zodra bekend, direct gepubliceerd met dag en uur van de uitvaart. Grafrechten die in
2014 gaan vervallen worden gepubliceerd, alsook de graven die in het komend jaar zullen worden geruimd. Vooral dit laatste is van belang, zodat er
geen graf wordt geruimd, dat u alsnog graag zou willen verlengen door b.v. de grafrechten over te nemen van degene die de verklaring heeft
afgegeven dat het graf geruimd kan worden.
In de website kunt u ook iets lezen over Stichtingen en Vooruitbetaalde diensten, zodat u in geval van overlijden de zekerheid heeft dat er iets voor u
is geregeld. Uiteraard kunt u daarvoor ook tijdens spreekuur terecht in het parochiecentrum. Wanneer spreekuur is kunt u ook lezen op de website.
Dat is elke maandag, woensdag en vrijdag van 10 tot 11 uur.

Parochiecentrum: Kerkstraat 58, kantooruren maandag, woensdag en vrijdag 10.00-11.00 uur voor het bestellen van HH. Missen, afhalen van doopbewijzen enz. tel. 625887;  e-mail adres kantoor:  administratie@kerknederweert.nl 

Voor het overmaken van misstipendia, kerkbijdrage, giften e.d. Rabobank rek. nr:  NL80 RABO 013.55.07.227 ten name van Kerkbestuur Sint-Lambertusparochie te Nederweert.

Rozenkransen en (kerk)boekjes te koop 

In het parochiecentrum zijn enkele religieuze artikelen te koop. Er zijn rozenkransen, kerkboekjes, leesboekjes en kruisjes. Als de belangstelling toeneemt, kan de nu nog beperkte voorraad uitgebreid worden. Het ’winkeltje’ is tijdens de spreekuren in het parochiecentrum geopend. 

Tijdig inleveren misintenties
Wilt u twee weken voor het verschijnen van het Weekblad voor Nederweert uw misintenties opgeven. De kerkberichten moeten tijdig worden aangeleverd bij Drukkerij Van Deursen. Wilt u hiermee rekening houden, dan bespaart dat ons en de drukkerij veel werk en tijd. Dus twee weken voor publicatie uw misintenties en andere
mededelingen aanleveren.

Oproep:   Koorleden gevraagd

Koren hebben behoefte aan nieuwe leden om hun diensten te kunnen blijven aanbieden. Gelukkig hebben verschillende koren het afgelopen jaar nieuwe leden gekregen. Maar toch, aanvulling is gewenst! Het is een ondersteuning van de muziek. In een prettige sfeer bent u samen voor een repetitieavond om steeds kennis te blijven nemen van de muziek. Voor informatie over het herenkoor kunt u terecht bij de heer H. Engelen (tel. 633236) of J. Peerlings (633855), over het dameskoor Cantantes bij mevrouw T. Linsen-van Roij (tel. 552393).

Bij voldoende belangstelling zal er ook weer een jeugd- en/of jongerenkoor worden opgericht. U kunt zich hiervoor melden bij pastoor Schuffelers (tel. 631317) dan wel in het parochiecentrum tijdens de openingstijden.

Muzikale ondersteuning bij uitvaartdiensten
Tijdens de vergadering van het kerkbestuur in april is de afspraak gemaakt dat de uitvaartdiensten in principe muzikaal worden opgeluisterd door parochiekoren, met name het heren- en het dameskoor. In gevallen dat men kiest voor een ander koor, is overleg met de pastoor vooraf noodzakelijk.

Onze parochiekoren hebben een repertoire dat past bij het biddend afscheid nemen van overledenen. Jarenlange ervaring leert ons dat zij door tekst en muziek zorgen voor een plechtige viering van de uitvaartliturgie. Uitzonderingen zijn mogelijk, bijvoorbeeld als de overledene bij een ander koor heeft gezongen dat nu de uitvaartliturgie muzikaal wil ondersteunen. Neem altijd eerst vooraf contact op met de pastoor, voordat u afspraken met muziekgroepen maakt.Liturgische kleuren

Van oudsher zien wij in de liturgie verschillende kleuren bij de HH. Diensten. De kleur wit wordt gebruikt in de vieringen van Pasen en Kerstmis, op
feesten en gedachtenissen van Christus, behalve die van Zijn lijden. Ook wordt de kleur wit gewoonlijk gebruikt op feesten van Maria en de heilige
engelen alsmede de heiligen die niet-martelaar zijn. Rood is de kleur die wordt gebruikt op Passiezondag en Goede Vrijdag, op pinksterzondag en bij de
vieringen van het lijden van Jezus. Op de feesten van apostelen en evangelisten en de gedachtenissen van de martelaren wordt ook de kleur rood
gebruikt.

Groen  wordt gebruikt in de liturgische diensten van de gewone tijd door het jaar. Voor de advent en de veertigdagentijd wordt de ingetogen kleur paars
gebruikt. Ook draagt een priester vaak een paars kazuifel bij uitvaartdiensten. De kleur bij requiemvieringen is gewoonlijk paars of zwart. Tenslotte: op
de zondagen Gaudete (derde zondag van de advent) en Laetare (vierde zondag van de veertigdagentijd) kan de kleur roze gebruikt worden. 

Liturgische gewaden

Gewoonlijk draagt een priester in de misviering de volgende liturgische kleding: een albe, als het ware een wit onderkleed, bijeengehouden door een
cingel (liturgisch koord). Altijd draagt hij een stola die afhangt over zijn schouders in de liturgische kleuren van de dag, met in dezelfde kleur het kazuifel,
een bovenkleed. De gewaden stammen in wezen uit de oude Romeinse tijd, toentertijd kleding van de gezagsdragers. Bij andere diensten draagt een
priester in plaats van een kazuifel een koorkap, ook wel pluviale genoemd.


Koffiemorgen

Een keer per maand, meestal op de eerste zondag van de maand,  worden de parochianen uitgenodigd om na de H. Mis in het parochiecentrum samen te komen voor een kopje koffie of thee (voor de jeugd ook limonade).

Hiernaast op foto ziet u een van deze koffie bijeenkomsten, waar in een ontspannen sfeer wat bijgepraat kan worden.


Naar boven ^

Verhuizing en adreswijziging

Bent u verhuisd of u krijgt een ander huisnummer etc... meld dit dan a.u.b. ook bij het kerkbestuur.
Het is een heel normale zaak dat burgers zich bij de gemeente melden, als zij van adres wijzigen. Soms verandert hun huisnummer, maar dat komt
van de gemeente af. Adreswijzigingen en verandering van huisnummer worden doorgegeven aan familie, vrienden en kennissen. In veel gevallen
wordt vergeten dergelijke wijzigingen aan het kerkbestuur door te geven. Men denkt dat de kerk deze gegevens automatisch van de gemeente krijgt.
Maar dat is al enige jaren niet zo.
Wij als parochie willen onze administratie op orde hebben en houden, onder meer voor de registers (doop-, communie-, vormsel-, huwelijk-,
overlijden- en begraafplaats). Daarom is het van belang dat een adreswijziging ook wordt gemeld bij het kerkbestuur (parochiecentrum, Kerkstraat
58, 6031 CJ Nederweert). 

Voor de administratie van ons kerkhof komt het nog al eens voor dat bij verlenging van het grafrecht de grafrechthouder niet is op te sporen. Dit kan
voor nabestaanden heel vervelende gevolgen hebben. Daarom ons verzoek: meld een adreswijziging of anderszins dit ook door aan het kerkbestuur.
Zo k,unnen ook wij de registers actueel houden. 

 
 
 
 
 
 

Kerstspel voor aanvang van de gezinsmis kerstavond in de St. Lambertuskerk
klik op foto en krijg deze vergroot op uw schermVoorafgaand aan de gezinsmis op kerstavond hebben leerlingen van basisscholen een kerstspel opgevoerd in de Sint-Lambertuskerk. Zij deden dat
voor een volle kerk. Opvallend is dat bijna alle kinderen meisje zijn.

Voor het kerstspel hebben de kinderen zich kunnen opgeven. Zij hebben niet vaak hoeven oefenen. Voor de kleren van engelen, herders enz. zorgt de
parochie.
Volgend jaar is er weer een kerstspel.

Tot en met nieuwjaarsdag blijven beelden in de kerststal van de Lambertuskerk – tegen betaling van een muntje – in beweging. De kerststal is te
bezoeken ’s middags van twee uur tot half vijf en in het weekeinde en op Nieuwjaar na de kerkdiensten.


De derde Kerstdag verscheen er een herder (kan ook een van de driekoningen zijn geweest) op zoek naar de Kerststal met bewegende beelden.
Klik hier naast op de foto en u ziet wat u zelden ziet een herder(lijke) verschijning op de toren.  >>>>>>

Foto genomen door Jell Vissers op 27 dec. 2014 om 20.00 uur.

 
3 koningen
maria jozef 2
maria jozef 1
boer
gabriel en herders
groepsfoto kerk
groepsfoto2
met pastoor 2
met pastoor
groepsfoto
P1010033