REGLEMENT

Het bestuur heeft in de vergadering van 20 september 2000 besloten de begraafplaats weer open te stellen en graven te gaan uitgeven. In dezelfde vergadering zijn aanvullende regels vastgesteld.

Op 25 september 2000 is na een periode van ruim 20 jaar het eerste graf uitgegeven. Het kerkhofreglement met een nadere regeling (aanvullend reglement) kunt treft u hier aan door hier te klikken op "Kerkhofreglement" en kunt u opvragen per e-mail 
of telefonisch 0495-633421.

Een van de belangrijke zaken in het kerkhofreglement is dat een nieuwe grafsteen (grafteken), vooraf de goedkeuring dient te hebben van het kerkbestuur. Men moet hiervoor een tekening overleggen. Daarnaast dient het bedrijf die de grafsteen plaatst minstens een dag voor plaatsing dag en tijd op te geven van plaatsing, zodat het kerkbestuur kan aangeven waar de grafsteen moet komen te liggen. De grafsteen moet op beton-pijlers of ander niet verrottend materiaal van voldoende diepte (minimaal 150 cm) worden gelegd.  Vroeger werden er geen poeren (fundering) geplaatst onder een grafsteen en dat is te zien aan de scheef liggende grafstenen. Voor de toekomst wil het kerkbestuur voorkomen dat grafstenen scheef komen staan of liggen.
De grafsteen mag horizontaal gemeten niet groter zijn dan 80 x 160 cm.

Zoals vermeld zijn de scheef liggende of minder goed onderhouden graven niet fraai. De rechthebbende van deze graven worden verzocht om de graven te herstellen en in ordelijke staat te brengen. Het niet voldoen aan dit verzoek kan leiden tot opruiming van
deze graven. Wij hopen dat zij spoedig de anderen zullen volgen. Als deze ook weer mooi onderhouden gaan worden, dan zal deze "dodenakker" er als geheel vernieuwd uitzien.

Door hier op KERKHOFREGLEMENT te klikken krijgt u het reglement met aanvullende regels volledig in beeld en kunt u desgewenst afdrukken.

KERKHOFREGLEMENT