a. Eenvoudige dienst H. Mis door de week
10,--
b. H. Mis in het weekend (zterdag of zondag)
25,--
c. Jubileummis (Excl. Koor organist)
250,--
  *
d. Begrafenisdienst (incl. vooravonddienst en excl. Koor en organist)
400,--
  *
e. Alleen vooravonddienst  (H. Mis  of avondwake)
250,--
  *
f. Alleen dienst in crematorium
400,--
  *
g. Begeleiding na dienst in kerk naar crematrium
50,--
h. Huwelijksmis  (excl. Koor en organist)
400,--
  *
i. Zeswekendienst
25,--
zes weken ieder weekend 150,-- euro
j. Stichting gedurende 10 jaar in weekend   (10 x 25,--)
250,--
k. Stichting gedurende 10 jaar door de week  (10 x 10,--)
100,--
l. Stichting gedurende 20 jaar weekend  (20 x 25,--)
500,--
m. Stichting gedurende 20 jaar door de week (20 x 10,--)
200,--
n. Kerkbijdrage  (minimaal per jaar)
70,--
  *
o. Nieuw graf met 20 jaar grafrechten
460,--
p. Offerkaars
0,50
q. Noveenkaars (9 dagen)
  5,--
Urnengraf met 20 jaar grafrechten
500,--
2 Zie opmerking hieronder
Kindergraf met 20 jaar grafrechten)
370,--
  2 Zie opmerking hieronder
Grafrecht verlenging voor 10 jaar
230,--
per breedte van max. 100 cm zie notitie #.
Offerkaars 
0,50


TARIEVEN ingaande 1 juli 2014

# Voor bestaande naast elkaar gelegen graven meer dan 100 cm per 10 cm extra €. 23,--. minimaal per graf €. 460,–
Er worden geen nieuwe graven naast elkaar uitgegeven. Elke grafplaats is maximaal 100 cm breed en de afmetingen van een grafsteen is maximaal 80 x 160 cm (horizontaal).

*) Is niet van toepassing voor parochianen die €. 70,– of meer aan kerkbijdrage betalen. Betaalt men minder dan heeft er een verrekening plaats.
Heeft men elders (niet zijnde een clusterparochie) kerkbijdrage betaald dan is men het volledig bedrag verschuldigd.

Bij een huwelijksmis, nadat men twee jaar heeft samen gewoond en geen kerkbijdrage heeft betaald wordt de volle bijdrage gevraagd. Mogelijk kan men ook in dat geval volstaan met het alsdan gaan meedoen aan de kerkbijdrage, waarvoor men dan een incasso machtiging dient te tekenen.

Bij een uitvaart is in het tarief ook de vooravondmis/avondwake begrepen. Dat wil zeggen als men alleen een avondmis wil laten doen de kosten in dat geval 250 euro bedragen.

2) Heeft men vier aansluitende jaren voor overlijden voldoende kerkbijdrage betaald krijgt men een reductie van €. 140,--en bedraagt het grafrecht €. 320,-- minimaal. Deze reductie is alleen van toepassing voor parochianen die kerkbijdrage hebben betaald aan de St. Lambertusparochie.

Bij een bijzetting binnen de 20 jaar heeft er een verrekening plaats. Zo ook voor een bijzetting in een graf met een grafrecht van 10 jaar.