nr.
Grafrechten / Omschrijving
2014  €.
a
Nieuw dubbeldiep (dd) of enkel diep (ed) graf voor 20 jaar €. 23,– per jaar.
Voor parochianen die de laatste 4 jaar voor overlijden voldoende kerkbijdrage hebben betaald wordt hierop €. 140,– in mindering
gebracht.
(minimaal grafrechtkosten zijn €. 320,–).
460,--
b
Bijzetting Per jaar meer dan de onder a (20 jr) of h (10 jr) vermelde termijn €. 23,– per jaar.
Voor parochianen die de laatste 4 jaar voor overlijden voldoende kerkbijdrage hebben betaald ontvangen een reductie op de
grafrechten.

Reductie = (aantal grafjaren / 20) waarbij 20 het max. aantal grafjaren is.
Reductie is ook 50% van de kerkbijdrage (met een maximum van 50% van 280 euro, dus 140 euro)
Samenspel van deze twee reducties is dus:
(aantal grafjaren * kerkbijdrage ) * 0,5 / 20
oftewel : = grafjaren * kerkbijdrage / 40
23,--
c
Urnengraf put voor 20 jaar €. 23,– per jaar en een eenmalige bijdrage bijzondere voorzieningen / plaatsing urnengraf van €. 40,–.
Voor parochianen die de laatste 4 jaar voor overlijden voldoende kerkbijdrage hebben betaald wordt hierop €. 140,– in mindering
gebracht. (minimaal €. 360,–)
500,--
d
Bijzetting in urnengraf onder c met bijbetaling per jaar zie b.
23,--
e
Bijzetting urn in grondgraf met bijbetaling per jaar zie b.
23,--
f
Kindergraf voor kind tot 12 jaar voor 20 jaar. (Reductie kerkbijdrage zie opmerking bij a minimale grafrechtkosten €. 230,--).
370,--
g
Bijzetting in bestaand naast elkaar gelegen graven (familiegraf) betaald men per graf voor 20 jaar. Voorbeeld bij een graf dat 160 cm
breed is: voor een bijzetting voor het linker of rechter deel elk €. 460,–. (er worden geen nieuwe graven naast elkaar uitgegeven).
Zie opmerking kerkbijdrage onder a. Bij een bijzetting zie b. Het totale graf krijgt wel dezelfde verlengingstermijn.
460,--
h
Grafrechtverlenging Verlenging grafrechten (enkel of dubbeldiep) grafrecht max. 10 jaar per jaar €.23,–. Bijzetting binnen
verlengingsperiode zie b.
230,--
j
Grafrechtverlenging voor naast elkaar gelegen graven z.g. familiegraf voor 10 jaar is dit €. 230,– +  voor elke 10 cm of deel ervan meer
dan 100 cm €. 23,– per 10 jaar. Bijzetting zie g.
23,--
k
Grafdelver. Voor het graven en dichten van een grond-graf is een gemiddelde prijs berekend die voor elk graf hetzelfde is,
ongeacht of dit ed (enkeldiep) of dd (dubbeldiep) is en/of er onhandelbare resten worden aangetroffen of in weekend wordt
gegraven.
490,--
l
Adoptiegraf (Monumentaalgraf). Het reserveren van een adoptiefgraf kost eenmalig.
Het kiezen van een adoptiegraf op het moment van overlijden van een familielid kost eenmalig.
De grafrechtkosten blijven hierbij ongewijzigd van kracht.
500,--
250,--

TARIEVEN BEGRAAFPLAATS 2014
Double click to edit