WERKGROEPEN


VRIJWILLIGERSGROEPEN:

-    Bloemsiergroep; 

-    Catechese;

-    Collectantengroep; 

-    Commissie Kerkbijdrage; 

-    Gezinsmis- comité; 

-    Kerkhofwerkgroep; 

-    Kinderwoorddienst; 

-    Koperpoetsgroep; 

-    Lectorengroep; 

-    Misdienaars en Acolieten; 

-    Missie-comité; 

-    Toezicht open dagen;    

Wil men meer weten over de werkzaamheden van de groep, hoe vaak deze in actie komen of u wil toetreden tot een van deze groepen, neem dan contact op met pastoor R. Schuffelers dan wel andere leden van het kerkbestuur (zie bestuur).

Ook kunnen wij u per e-mail informeren. Door hier e-mail te klikken kunt u uw vraag per e-mail stellen.  U krijgt dan spoedig bericht van ons terug.
VRIJWILLIGERSAVOND

Uit dankbaarheid voor de inzet van de ruim 120 vrijwilligers die in de St. Lambertusparochie werkzaam zijn, wordt aan het begin van elk jaar een vrijwilligersavond georganiseerd. De avond begint met een DANKMIS, waarna in zaal Centraal een heerlijk koud-buffet klaar staat. Daarna is er dan een gezellig samenzijn in een ongedwongen sfeer.

Op de vrijwilligersavond worden door pastoor Schuffelers, namens het kerkbestuur vrijwilligers gehuldigd. Het St. Lambertus-insigne wordt  uitgereikt aan die vrijwilligers die daarvoor overeenkomstig een reglement in aanmerking komen.  Het betreft een insigne in BRONS, ZILVER en GOUD.  
Zonder die vrijwilligers is de parochie niet goed draaiende te houden. De parochie moet een gemeenschap vormen, aldus de pastoor, om de kerk levend te laten blijven. Hij hoort links en rechts weleens dat hij zich zo weinig bij de groepen die zich inzetten voor de kerk, laat zien. Dat is voor hem met drie parochies moeilijk. Maar zijn werk is nog licht vergeleken bij pastoors in Frankrijk, van wie er wel zeventien parochies onder hun hoede hebben. Zo zou hij graag aanwezig geweest zijn op de Cecilia-avonden van de koren, maar dat betekent voor hem acht bijeenkomsten.

KERKHOF ONDERHOUD

De vrijwilligers die het kerkhof onderhouden krijgen ieder jaar een planning van de dinsdagen waarop de werkzaamheden zullen plaats hebben.
Er wordt op die dagen in de voormiddag gewerkt vanaf 9 uur tot uiterlijk 12 uur. Om 10 uur is er een gezellige koffiepauze.
Bij slecht weer wordt uitgeweken naar de volgende dag.
Afhankelijk van het weer is het mogelijk dat al begin maart wordt begonnen.

Niemand is verplicht te komen en hoeft ook aan niemand uit te leggen waarom men een keer niet is gekomen. Laten we het zo houden schrijft Bér Bijlmakers aan de vrijwilligers. Dat werkt nu al ruim 25 jaar zo in die gemoedelijke sfeer.

Het kerkhof mag gezien worden. Bezoekers zijn vol lof over het goede onderhoud. Die gedachte geeft ons de kracht om door te gaan op de ingeslagen weg.

De planning van werkzaamheden kunt u lezen in de index "begraafplaats".

BLOEMSIERGROEP

Volgens een in overleg met de groep opgemaakt rooster komen deze wekelijks in actie. Meestal is dat op donderdagmiddag.
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Toos Verdonschot-van Loon telefoon 0495631925.

Ook met deelnemers van de andere groepen wordt een rooster opgemaakt of wel worden deze individueel benaderd.


Naar boven